Informasjon

Rosenrot

Rosenrot hevdes å skulle kunne hjelpe kroppen til å takle påkjenninger i form av fysisk og psykisk stress.

Hva er rosenrot?

Rosenrot er en omtrent 30 cm høy plante som vokser vilt i hele Norge1. Ekstrakt fra jordstengler og røtter benyttes for påståtte medisinske egenskaper i naturmidler. Rosenrot hevdes å skulle kunne hjelpe kroppen til å takle påkjenninger i form av fysisk og psykisk stress. Planteekstraktet tillegges også en rekke andre gode egenskaper som bedring av hukommelse og antidepressiv effekt. Planten skal normalisere blodtrykk, blodsukkernivå og kolesterolnivåer, og inneholde antioksidanter som kan virke kreftforebyggende. I tillegg skal rosenrot bedre seksualfunksjonen.

Hva slags informasjon finnes?

Rosenrot er mye omtalt på internett2. Det meste av informasjonen er verken dokumentert eller kontrollert, og svært mye er ren markedsføring. Det finnes få studier med akseptabel vitenskapelig kvalitet og svært få er på engelsk eller andre europeiske språk.

Hva sier vitenskapelige studier om effekt?

Det finnes ingen studier som kan vise at effekten på fysisk og mental kapasitet er bedre enn narremedisin. Det finnes heller ikke vitenskapelig informasjon om bivirkninger. Eventuelle uheldige effekter ved bruk av rosenrot kan følgelig ikke utelukkes.

Norske forskere har tidligere gått ut og advart mot å bruke rosenrot sammen med medisiner. Studier har vist at ekstrakter av rosenrot kan påvirke cellenes opptak av legemidler.

Oppsummert

I følge en artikkel i Tidsskrift for Den norske lægeforening er det ingen grunn til å anbefale inntak av rosenrotmidler for noen. Det er derimot grunn til å fraråde bruk av rosenrotmidler til spesielt utsatte pasienter inntil det foreligger mer og bedre dokumentasjon for rosenrots eventuelle positive og negative effekter.

Kilder

Referanser

  1. Hoff Roland P-D, Amundstuen L. Rosenrot - påstander og dokumentasjon. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 882-3. PubMed
  2. Kjørstad E. Rosenrot kan virke mot stress og norske planter har mye av de riktige stoffene, ifølge studie. Forskning.no. Publisert 16. september 2020. forskning.no