https://nhi.no/content/images/rsslogo.png NHI.no https://nhi.no/ 114 58 NHI.no NHI.no - Nyhetsfeed Siste nytt fra NHI.no - Norsk Helseinformatikk https://nhi.no/livsstil/alternativ-medisin/rss no-bok Helse Copyright 2021 NHI.no Vold mot kvinner: De skjulte slagene <p> <a href="/familie/barn/vold-mot-kvinner/" title="Vold mot kvinner: De skjulte slagene"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/rb7jcwoldcgis2bpoejx/7902-2-voldsoffer.jpg" alt="Vold mot kvinner: De skjulte slagene"/> </a> Vold i hjemmet kommer i særstilling sammenlignet med andre typer vold fordi det rammer på det stedet der vi skal føle oss trygge og ha det bra. Slik vold rammer like mange kvinner som menn, men kvinner blir oftere utsatt for grovere vold og alvorlige skader. </p> /familie/barn/vold-mot-kvinner/ b674a4c5-d13a-4c35-b8f7-0b4f1ca6f186 nhi@nhi.no (nhi.no) 13.01.2022 12.00.00 +00:00 Reyes syndrom <p> <a href="/sykdommer/infeksjoner/virusinfeksjoner/reyes-syndrom/" title="Reyes syndrom"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/jzlitgwy7y74lwjgi4m4/25374-2-febersykt-barn-med-vannkopper.jpg" alt="Reyes syndrom"/> </a> Reyes syndrom er en svært sjelden men alvorlig tilstand, som man mener kan utløses når et barn med virusinfeksjon og feber behandles med acetylsalisylsyre (albyl/globoid). </p> /sykdommer/infeksjoner/virusinfeksjoner/reyes-syndrom/ e3275f37-7592-4da7-9f9b-1c5b31a9eb02 nhi@nhi.no (nhi.no) 15.01.2021 15.08.45 +00:00 Skogflåttencefalitt <p> <a href="/livsstil/reise/skogflattencefalitt/" title="Skogflåttencefalitt "> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/gkc2h14sqr030acyo1gu/24309-2-skogflatt-sett-ovenifra-og-underifra.jpg" alt="Skogflåttencefalitt "/> </a> Skogflåttencefalitt er en infeksjon i hjernen og ryggmargen som kan oppstå etter smitte av TBE-virus overført ved flåttbitt. </p> /livsstil/reise/skogflattencefalitt/ 12cb2458-cafd-4ade-9a44-78db5adfa9e2 nhi@nhi.no (nhi.no) 15.01.2021 13.49.50 +00:00 Kostråd ved jernmangel <p> <a href="/sykdommer/blod/anemier/kostrad-ved-jernmangel/" title="Kostråd ved jernmangel"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/y3gs1cxdmweyguqxriq2/58752-2-poteter.jpg" alt="Kostråd ved jernmangel"/> </a> Jern er et grunnstoff som finnes i små mengder i kroppen vår, og som har en livsviktig funksjon når det gjelder å opprettholde normal blodprosent, det vil si normalt hemoglobin. </p> /sykdommer/blod/anemier/kostrad-ved-jernmangel/ 8e978910-d653-4e47-bd76-86dbdd760a96 nhi@nhi.no (nhi.no) 15.01.2021 13.05.52 +00:00 Anemi, veiviser <p> <a href="/symptomer/barn/anemi-veiviser/" title="Anemi, veiviser"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/dfxwijvl6h9cyr4xzrp3/COLOURBOX8823799.jpg" alt="Anemi, veiviser"/> </a> Anemi er blodmangel (lav blodprosent), eller mer presist for lite hemoglobin i blodet. I denne artikkelen kan du lese mer om ulike årsaker til at anemi oppstår. </p> /symptomer/barn/anemi-veiviser/ ab014587-eae0-4755-aea6-113daf6200db nhi@nhi.no (nhi.no) 15.01.2021 12.36.59 +00:00 Depresjon hos barn og unge <p> <a href="/sykdommer/barn/barnepsykiatri/depresjon-hos-barn-og-unge/" title="Depresjon hos barn og unge"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/5xfs61tgt8ycvkzow6kv/5113-2-ung-jente.jpg" alt="Depresjon hos barn og unge"/> </a> Depresjoner hos barn og unge kan ha symptomer som tristhet, endret selvfølelse og nedsatt aktivitetsnivå. Men hos barn og ungdom kan også skoletretthet, konsentrasjonsproblemer, rastløshet og uro være tegn på depresjon. </p> /sykdommer/barn/barnepsykiatri/depresjon-hos-barn-og-unge/ 209fec4d-d95b-4b0f-8d1a-b541dadc2eed nhi@nhi.no (nhi.no) 15.01.2021 11.11.11 +00:00 Behandling av ADHD <p> <a href="/sykdommer/psykisk-helse/adhd/adhd-behandling/" title="Behandling av ADHD"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/zo13yhq78bmrlkg8aeib/11393-2-albue.jpg" alt="Behandling av ADHD"/> </a> Behandling av ADHD har som hovedmål å redusere symptomer og bedre funksjon i hverdagen. Medisiner alene er ikke nok til å bedre plagene hos barn med ADHD,  atferdsterapi og tilrettelagte skoletilbud er også viktig. </p> /sykdommer/psykisk-helse/adhd/adhd-behandling/ 0535f01b-7a88-4f52-bfe1-c615d8743c06 nhi@nhi.no (nhi.no) 15.01.2021 10.00.29 +00:00 Allergisk sjokk, anafylaksi <p> <a href="/sykdommer/allergi/diverse/allergisk-sjokk-anafylaksi/" title="Allergisk sjokk, anafylaksi"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/34yeuq84zjdeh9urhh9e/epipen.jpg" alt="Allergisk sjokk, anafylaksi"/> </a> Allergisk sjokk (anafylaksi) er en akutt og livstruende allergisk reaksjon. </p> /sykdommer/allergi/diverse/allergisk-sjokk-anafylaksi/ b4180533-6bf6-4d8d-8b3c-b06752609848 nhi@nhi.no (nhi.no) 15.01.2021 07.56.59 +00:00 Jernmangelanemi <p> <a href="/sykdommer/blod/anemier/jernmangelanemi/" title="Jernmangelanemi"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/p02y481uu1r0jbin93hc/11436-2-rde-blodceller.jpg" alt="Jernmangelanemi"/> </a> Jernmangel er en vanlig medvirkende årsak til anemi (lav blodprosent). I den vestlige verden skyldes jernmangelen vanligvis underliggende sykdommer som for eksempel kraftige menstruasjonsblødninger, småblødninger fra magetarm-kanalen eller sykdommer som medfører redusert opptak av jern. </p> /sykdommer/blod/anemier/jernmangelanemi/ 635812e3-35c6-4578-ba9c-240e2b256eb1 nhi@nhi.no (nhi.no) 14.01.2021 23.59.10 +00:00 Spirometri <p> <a href="/sykdommer/lunger/undersokelser/spirometri/" title="Spirometri"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/47pimx0s121ej6ae4axy/39733-2-lungeundersokelse.jpg" alt="Spirometri"/> </a> Et spirometer er et apparat som legen bruker til å måle lungefunksjonen. Det er særlig nyttig ved astma og kols. </p> /sykdommer/lunger/undersokelser/spirometri/ b9faa318-4687-4c7b-9dc0-68f5a931b432 nhi@nhi.no (nhi.no) 14.01.2021 15.16.22 +00:00 Småbarn, babyer og kulde <p> <a href="/familie/barn/smabarn-babyer-og-kulde/" title="Småbarn, babyer og kulde"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/hjbh7mf02k4qc72qis5c/11227-2-baby-barn-vinter-sno.jpg" alt="Småbarn, babyer og kulde"/> </a> Når er det så kaldt at småbarn og babyer bør holdes inne? </p> /familie/barn/smabarn-babyer-og-kulde/ 1ed6cd8e-0675-4228-a7f6-6d9b48b4d5f8 nhi@nhi.no (nhi.no) 14.01.2021 13.00.00 +00:00 Purin-innhold i matvarer <p> <a href="/sykdommer/hormoner-og-naring/naring-og-vitaminer/purin-innhold-i-matvarer/" title="Purin-innhold i matvarer"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/m796hu0djd5tenpxblkk/COLOURBOX26627651.jpg" alt="Purin-innhold i matvarer"/> </a> Purininnhold i matvarer kan bety mye for den som er rammet av urinsyregikt. Nedbryting av puriner fører til dannelsen av urinsyre, og for mye urinsyre forårsaker urinsyregikt. </p> /sykdommer/hormoner-og-naring/naring-og-vitaminer/purin-innhold-i-matvarer/ e5cfcdb5-1097-4a8d-8f14-287881465950 nhi@nhi.no (nhi.no) 14.01.2021 11.02.59 +00:00 Utvikling av mannlige kjønnsorganer 3 /illustrasjoner/mann/illustrasjoner/utvikling-av-mannlige-kjonnsorganer-3/ 74a201e6-d31e-4a4c-b6a1-d4b2fda1858c nhi@nhi.no (nhi.no) 14.01.2021 10.56.10 +00:00 Utvikling av mannlige kjønnsorganer 2 /illustrasjoner/mann/illustrasjoner/utvikling-av-mannlige-kjonnsorganer-2/ 2fd65efb-f4b2-4aa5-9cd9-65df34d52964 nhi@nhi.no (nhi.no) 14.01.2021 10.55.52 +00:00 Epicantusfold ved sideblikk /illustrasjoner/oye/illustrasjoner/epicantusfold-ved-sideblikk/ 977c144e-33a3-45d8-a43f-8420a8695ad3 nhi@nhi.no (nhi.no) 14.01.2021 10.54.57 +00:00 Spironolakton mot akne? <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/spironolakton-mot-akne/" title="Spironolakton mot akne?"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/v1i0uaabs7k5m7d11j9m/3994-2-akne-makrokomedoner.jpg" alt="Spironolakton mot akne?"/> </a> Spironolakton er i flere studier vist å være effektivt ved akne hos kvinner. Legemidlet er imidlertid ikke godkjent for denne indikasjonen i Norge, og det er klassifisert som dopingmiddel av WADA. </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/spironolakton-mot-akne/ 50710491-26ea-4054-9d91-1339e97ce6ef nhi@nhi.no (nhi.no) 14.01.2021 08.49.33 +00:00 PEF-måleren <p> <a href="/sykdommer/barn/undersokelser/pef-maler/" title="PEF-måleren"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/fo2b1aa8gfxza7exoja7/15016-2-tittel-mangler.jpg" alt="PEF-måleren"/> </a> PEF-apparatet brukes til å måle topphastigheten på luften som pustes ut, "peak expiratory flow". Det er et enkelt og praktisk verktøy for å påvise større døgnvariasjoner av PEF som ofte ses ved astma. </p> /sykdommer/barn/undersokelser/pef-maler/ 805dd244-6dac-492c-a42e-52dff2bf0074 nhi@nhi.no (nhi.no) 14.01.2021 07.52.57 +00:00 Urinsamling for mikroalbumin <p> <a href="/sykdommer/hormoner-og-naring/undersokelser/urinsamling-for-mikroalbumin/" title="Urinsamling for mikroalbumin"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/lrhcpu8ty7vojexscch4/9723-2-urinprove.jpg" alt="Urinsamling for mikroalbumin"/> </a> Utskillelsen av albumin i urinen kan variere fra dag til dag. Det kan derfor være nødvendig å gjenta målingene. </p> /sykdommer/hormoner-og-naring/undersokelser/urinsamling-for-mikroalbumin/ 24b9f593-5f88-435f-939c-76d187b84786 nhi@nhi.no (nhi.no) 14.01.2021 07.43.36 +00:00 Urinsamling til katekolaminer eller VMA <p> <a href="/sykdommer/hormoner-og-naring/undersokelser/katekolaminer-eller-vma-urinprove/" title="Urinsamling til katekolaminer eller VMA"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/lrhcpu8ty7vojexscch4/9723-2-urinprove.jpg" alt="Urinsamling til katekolaminer eller VMA"/> </a> Ved noen sykdommer kan det produseres for mye av stoffene adrenalin, noradrenalin eller dopamin. Disse stoffene kalles med et fellesnavn for katekolaminer. </p> /sykdommer/hormoner-og-naring/undersokelser/katekolaminer-eller-vma-urinprove/ 71e9fd5a-d4b6-49c2-8219-fc1ee5c0fde7 nhi@nhi.no (nhi.no) 14.01.2021 07.38.22 +00:00 Hemoglobin <p> <a href="/familie/graviditet/svangerskap-og-fodsel/sykdommer/undersokelser/hemoglobin-hva-er-det/" title="Hemoglobin"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/67z7f38pzwaqakpchpff/4773-2-blodprove-no-3-test.jpg" alt="Hemoglobin"/> </a> Hemoglobin er synonymt med det vi kaller blodprosenten. Måling av hemoglobin brukes mye innenfor medisinen og gir nyttig informasjon om en pasients tilstand. </p> /familie/graviditet/svangerskap-og-fodsel/sykdommer/undersokelser/hemoglobin-hva-er-det/ 1ad4b2d5-7065-4abf-bc95-f7af86c57144 nhi@nhi.no (nhi.no) 14.01.2021 07.09.48 +00:00 Blodsenkning <p> <a href="/sykdommer/infeksjoner/undersokelser/blodsenkning-sr/" title="Blodsenkning"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/hkdult4qubwnx1gva3ir/11014-2-blodprover.jpg" alt="Blodsenkning"/> </a> Blodsenkningen eller senkningen (SR) inngår svært ofte i de blodprøvene en lege rekvirerer. En forhøyet SR kan bety at noe er galt, men den sier ikke noe om hva som er galt. </p> /sykdommer/infeksjoner/undersokelser/blodsenkning-sr/ 3006f216-58b6-4767-b9dd-37b6c5c485aa nhi@nhi.no (nhi.no) 13.01.2021 13.09.03 +00:00 Quiz: Blindtarmbetennelse <p> <a href="/quiz/blindtarmbetennelse-quiz/" title="Quiz: Blindtarmbetennelse"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/6pspjjgrv25fvp50zulg/COLOURBOX28971082_-1-.jpg" alt="Quiz: Blindtarmbetennelse"/> </a> Blindtarmbetennelse er den hyppigste årsaken til innleggelse på gastrokirurgen (sykehusavdelingen som håndterer kirurgiske tilstander fra mage/tarm). Hva kjennetegner denne lidelsen? </p> /quiz/blindtarmbetennelse-quiz/ 3dd54188-c566-4ecb-9814-50237dd53dca nhi@nhi.no (nhi.no) 13.01.2021 09.31.28 +00:00 Pasienter som blir svært syke av covid-19 mangler vitamin K <p> <a href="/forskning-og-intervju/pasienter-som-blir-svart-syke-av-covid-19-mangler-vitamin-k/" title="Pasienter som blir svært syke av covid-19 mangler vitamin K"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/xjtmoqq0py03ieouqt88/COLOURBOX19397609_-1-.jpg" alt="Pasienter som blir svært syke av covid-19 mangler vitamin K"/> </a> Et lavt nivå av vitamin K blir av danske forskere satt i sammenheng med alvorlige tilfeller av covid-19. </p> /forskning-og-intervju/pasienter-som-blir-svart-syke-av-covid-19-mangler-vitamin-k/ 2cb5580a-1a3f-45a9-869d-17ae9069a7eb nhi@nhi.no (nhi.no) 13.01.2021 07.56.21 +00:00 Kan 2. dose av covid-19-vaksinen utsettes? <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/kan-2-dose-av-covid-19-vaksinen-utsettes/" title="Kan 2. dose av covid-19-vaksinen utsettes?"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/nkbtqfqf2sf8uio67362/Vaksinasjon.jpg" alt="Kan 2. dose av covid-19-vaksinen utsettes?"/> </a> Vaksinemyndighetene i Storbritannia har valgt å prioritere distribusjon av en første dose med covid-19-vaksine mot å utsette tidspunktet for den andre dosen til opptil 12 uker. </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/kan-2-dose-av-covid-19-vaksinen-utsettes/ f74ce2ec-dc93-404a-8b0d-50905f05e747 nhi@nhi.no (nhi.no) 13.01.2021 07.55.04 +00:00 Bildequiz uke 3 2021 <p> <a href="/livsstil/egenomsorg/bildequiz-uke-3-2021/" title="Bildequiz uke 3 2021"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/17b0er4s8w4qclw780l8/4836-2-femte-barnesykdom-kinn-1.jpg" alt="Bildequiz uke 3 2021"/> </a> Vet du hvilken tilstand personen på bildet har, eller hva som er årsaken til det du ser på bildet? </p> /livsstil/egenomsorg/bildequiz-uke-3-2021/ 914c96db-57eb-4a3a-8b13-b892c10b65f9 nhi@nhi.no (nhi.no) 13.01.2021 07.53.23 +00:00 Behandling av neglesopp <p> <a href="/sykdommer/hud/neglelidelser/neglesopp-behandling/" title="Behandling av neglesopp"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/5cfpqmbhkfuayh7n1fqg/4135-2-neglesopp-2.jpg" alt="Behandling av neglesopp"/> </a> Neglesopp er en kronisk og hyppig forekommende tilstand som sjelden gir alvorlige symptomer. </p> /sykdommer/hud/neglelidelser/neglesopp-behandling/ d7c76907-1f89-4796-a589-5fc6abdf24e5 nhi@nhi.no (nhi.no) 13.01.2021 00.00.00 +00:00 Polycytemia vera <p> <a href="/sykdommer/blod/ulike-blodsykdommer/polycytemia-vera/" title="Polycytemia vera"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/tb694m2nyb94ch7zq8pj/23229-2-rode-blodceller.jpg" alt="Polycytemia vera"/> </a> Polycytemi innebærer økning av antall røde blodlegemer i blodet, vanligvis på grunn av annen sykdom. Ved polycytemia vera foreligger en kreftsykdom som er lite aggressiv. </p> /sykdommer/blod/ulike-blodsykdommer/polycytemia-vera/ 963a17c7-4692-4812-bae8-cf65e5caa77e nhi@nhi.no (nhi.no) 12.01.2021 15.30.01 +00:00 Bruk av kontaktlinser <p> <a href="/sykdommer/oye/brytningsfeil-nedsatt-syn/kontaktlinser/" title="Bruk av kontaktlinser"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/5mjsha8270x8hgalp7uw/7178-2-kontaktlinser.jpg" alt="Bruk av kontaktlinser"/> </a> Kontaktlinser er kunstig fremstilte linser som dekker hornhinnen. De brukes til å korrigere for brytningsfeil og har gunstige effekter ved noen øyensykdommer. </p> /sykdommer/oye/brytningsfeil-nedsatt-syn/kontaktlinser/ 054f8243-5b13-4702-8002-7b2605f0c50f nhi@nhi.no (nhi.no) 12.01.2021 13.23.19 +00:00 Synsnervebetennelse - optikusnevritt <p> <a href="/sykdommer/hjernenervesystem/nervebetennelser/synsnervebetennelse-optikusnevritt/" title="Synsnervebetennelse - optikusnevritt"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/0j3ojwllozgq8z1afwva/15071-2-ye.jpg" alt="Synsnervebetennelse - optikusnevritt"/> </a> Synsnervebetennelse skyldes en autoimmun reaksjon som i halvparten av tilfellene er forbundet med MS (multippel sklerose). Symptomer er plutselig synsnedsettelse, vanligvis på det ene øyet. Ofte er det også smerter og ømhet bak eller i øyet. </p> /sykdommer/hjernenervesystem/nervebetennelser/synsnervebetennelse-optikusnevritt/ abba83a8-0eff-45c2-b3c8-5a516e73b9a1 nhi@nhi.no (nhi.no) 12.01.2021 13.13.18 +00:00 Pterygium <p> <a href="/sykdommer/oye/ytre-oye-oyehinnene/pterygium/" title="Pterygium"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/14t3k9ojnhssg25k9zwh/760-2-pterygium-markert.jpg" alt="Pterygium"/> </a> Pterygium er en "fleskete" knute som oppstår fra den ytterste bindehinnen, konjuntiva. Den starter å vokse over det hvite på øyet (sklera) fra nesesiden og kan i noen tilfeller vokse innover hornhinnen. </p> /sykdommer/oye/ytre-oye-oyehinnene/pterygium/ 50cb4544-c3d7-4f24-953e-fa9c0a6cca9a nhi@nhi.no (nhi.no) 12.01.2021 12.47.51 +00:00 Pingvekula <p> <a href="/sykdommer/oye/ytre-oye-oyehinnene/pingvekula/" title="Pingvekula"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/eygov9istiy04mtblybi/COLOURBOX9150373.jpg" alt="Pingvekula"/> </a> Pingvekula er en ansamling av gult fettvev utenpå øyets hvite som ikke vokser innover hornhinnen. Det er et aldersfenomen, helt uskyldig og behøver ingen behandling. </p> /sykdommer/oye/ytre-oye-oyehinnene/pingvekula/ 4d8b1774-b1c5-4099-ad8c-fe78edf7671d nhi@nhi.no (nhi.no) 12.01.2021 12.43.29 +00:00 Influensa A(H1N1) (svineinfluensa) <p> <a href="/sykdommer/infeksjoner/virusinfeksjoner/svineinfluensa/" title="Influensa A(H1N1) (svineinfluensa)"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/cswzggn4s9svcfpc8zef/6227-2-svineinfluensa.jpg" alt="Influensa A(H1N1) (svineinfluensa)"/> </a> I april 2009 var det et utbrudd av svineinfluensa i Mexico hvor viruset raskt smittet mennesker i lokalmiljøet, inkludert turister. </p> /sykdommer/infeksjoner/virusinfeksjoner/svineinfluensa/ 7446b319-1438-49d1-9e8b-387783b4efd9 nhi@nhi.no (nhi.no) 12.01.2021 12.13.47 +00:00 Allergisk øyekatarr, allergisk konjunktivitt <p> <a href="/sykdommer/barn/oye/allergisk-oyekatarr/" title="Allergisk øyekatarr, allergisk konjunktivitt"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/32i57qguilawsyf74l9c/8229-2-tarer.jpg" alt="Allergisk øyekatarr, allergisk konjunktivitt"/> </a> Allergisk øyekatarr, eller på fagspråket allergisk konjunktivitt, opptrer ofte sammen med høysnue. Og det er vanligst på vår og sommer. </p> /sykdommer/barn/oye/allergisk-oyekatarr/ 96ff0c80-0f49-481c-b618-ec1e6964dea5 nhi@nhi.no (nhi.no) 12.01.2021 12.00.19 +00:00 Sauekopper - orfvirussykdom <p> <a href="/sykdommer/hud/pussholdig-utslett-ekskl-akne/sauekopper-orfvirussykdom/" title="Sauekopper - orfvirussykdom"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/ed4ec2byub4a4yse3t73/10687-2-sauekopper-orfvirus.jpg" alt="Sauekopper - orfvirussykdom"/> </a> Sauekopper er en hudsykdom hos sau og geit forårsaket av orf-virus. Sykdommen kan smitte over på mennesker. </p> /sykdommer/hud/pussholdig-utslett-ekskl-akne/sauekopper-orfvirussykdom/ e9796c09-b799-4e2e-9f13-cdd2a4d8c2dc nhi@nhi.no (nhi.no) 12.01.2021 11.55.11 +00:00 Tannbyll <p> <a href="/sykdommer/magetarm/tannhelse/tannbyll/" title="Tannbyll"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/2hoggydv6t23p4q29d7o/36648-2-darlig-tannstatus.jpg" alt="Tannbyll"/> </a> Tannbyll skyldes infeksjon i og rundt tenner. Det skilles mellom tre hovedtyper: periapikal fra selve tanna, periodontal som skriver seg fra tannkjøttet og perikoronal som skyldes en (visdoms)tann som ikke er brutt frem. </p> /sykdommer/magetarm/tannhelse/tannbyll/ 3224602d-2a57-448d-803a-7fec37fae8c4 nhi@nhi.no (nhi.no) 12.01.2021 10.27.40 +00:00 Pulpitt - betennelse inne i tannen <p> <a href="/sykdommer/magetarm/tannhelse/pulpitt-tannrotsbetennelse/" title="Pulpitt - betennelse inne i tannen"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/no15alpti83od6nrd0qp/34569-2-tannpine.jpg" alt="Pulpitt - betennelse inne i tannen"/> </a> Pulpitt er en betennelse i bløtvevet inne i tannen som vanligvis skyldes tannråte. Tilstanden kan i tidlige stadier gå tilbake med korrekt behandling. </p> /sykdommer/magetarm/tannhelse/pulpitt-tannrotsbetennelse/ aea20666-2749-4836-b2f3-bb4b9d6fc5bd nhi@nhi.no (nhi.no) 12.01.2021 10.22.42 +00:00 Neseblødning <p> <a href="/sykdommer/orenesehals/nesen/neseblodning/" title="Neseblødning"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/uwm5f8qn0e94mf7q3coo/55709-2-nesebldning.jpg" alt="Neseblødning"/> </a> En neseblødning skyldes som regel et slag mot nesen. Ved å klemme over nesen i cirka ti minutter vil de aller fleste neseblødninger stanse. </p> /sykdommer/orenesehals/nesen/neseblodning/ 028b845e-2658-4594-80f3-8d710b4da1c8 nhi@nhi.no (nhi.no) 12.01.2021 09.57.28 +00:00 Misnøye med eget utseende øker risikoen for depresjon <p> <a href="/psykisk-helse/psykisk-egenpleie/misnoye-med-eget-utseende-blant-tenaringer/" title="Misnøye med eget utseende øker risikoen for depresjon"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/hf6p250ettvswaw4pgwu/speilbilde.jpg" alt="Misnøye med eget utseende øker risikoen for depresjon"/> </a> Tenåringer som var misfornøyde med eget utseende, har høyere risiko for depresjon i ung voksen alder. </p> /psykisk-helse/psykisk-egenpleie/misnoye-med-eget-utseende-blant-tenaringer/ 9d81fc86-2e11-42b3-be1b-20d514040265 nhi@nhi.no (nhi.no) 12.01.2021 08.20.36 +00:00 Matvarer med vitamin K <p> <a href="/kosthold/ernaring/Matvarer-med-vitamin-K/" title="Matvarer med vitamin K"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/av77eii9witzw2kn86e8/salat.jpg" alt="Matvarer med vitamin K"/> </a> Vitamin K spiller en rolle for blodets evne til å levre seg, mens mangel på vitamin K kan gi dårligere beskyttelse mot åreforkalkning. Men i hvilke matvarer finner vi dette vitaminet? </p> /kosthold/ernaring/Matvarer-med-vitamin-K/ 20cddbc2-cd50-4d38-a23f-b0ad7f60421c nhi@nhi.no (nhi.no) 12.01.2021 08.19.58 +00:00 Elektroniske pasientjournaler og tidsforbruk <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/elektroniske-pasientjournaler-og-tidsforbruk/" title="Elektroniske pasientjournaler og tidsforbruk"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/b969tzpetzrdpqt5l6wt/COLOURBOX27192231.jpg" alt="Elektroniske pasientjournaler og tidsforbruk"/> </a> Amerikanske leger bruker langt mer tid på arbeid i sine elektroniske pasientjournaler enn leger i andre land. Hvorfor? </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/elektroniske-pasientjournaler-og-tidsforbruk/ a442926b-d74d-4f3f-9109-f59f51a2cc43 nhi@nhi.no (nhi.no) 12.01.2021 08.17.40 +00:00