Informasjon

Soneterapi

Soneterapi er behandling der soneterapeuten trykker på punkter på kroppen som representerer ulike soner og organer. Behandlingsfilosofien tar utgangspunkt i troen på energistrømmer i kroppen.

Soneterapi er en type alternativ eller komplementær behandling som går ut på at man trykker på spesielle punkter på kroppen som representerer ulike soner og organer. De vanligste formene for soneterapi er fotsoneterapi og håndsoneterapi. Refleksologi er en slags paraplybetegnelse for de forskjellige typene soneterapi, som rommer mange ulike varianter. I denne artikkelen kommer vi i hovedsak til å forholde oss til fotsoneterapi, som er den varianten som brukes mest i Norge.

Får kroppen i balanse

Fotsoneterapi er basert på et system der du finner soner for alle organer og kroppsdeler under føttene. Høyre fot representerer høyre kroppsdel, mens venstre fot representerer venstre kroppsdel. Ved å trykke på punkter som representerer de ulike organene eller kroppsdelene, er formålet for soneterapeuten å starte en normalisering i kroppen og redusere stressrelaterte plager. Selve behandlingen består i hovedsak av punktmassasje på de syke sonene.

Når behandlingen er korrekt utført, tror man at soneterapi kan lette stress og anspenthet, stimulere dyp avslapning, forbedre blodtilførselen, og få hele kroppen i balanse.

Neste side