Informasjon

Soneterapi

Soneterapi er behandling der soneterapeuten trykker på punkter på kroppen som representerer ulike soner og organer. Dette skal starte en normalisering i kroppen og minske stressrelaterte plager.

Temaside om Korona

Soneterapi er en type alternativ eller komplementær behandling som går ut på at man trykker på spesielle punkter på kroppen som representerer ulike soner og organer. De vanligste formene for soneterapi er fotsoneterapi og håndsoneterapi. Refleksologi er en slags paraplybetegnelse for de forskjellige typene soneterapi, som rommer mange ulike varianter. I denne artikkelen kommer vi i hovedsak til å forholde oss til fotsoneterapi, som er den varianten som brukes mest i Norge.

Får kroppen i balanse

Fotsoneterapi er basert på et system der du finner soner for alle organer og kroppsdeler under føttene. Høyre fot representerer høyre kroppsdel, mens venstre fot representerer venstre kroppsdel. Ved å trykke på punkter som representerer de ulike organene eller kroppsdelene, er formålet for soneterapeuten å starte en normalisering i kroppen og redusere stressrelaterte plager. Selve behandlingen består i hovedsak av punktmassasje på de syke sonene.

Når behandlingen er korrekt utført, tror man at soneterapi kan lette stress og anspenthet, stimulere dyp avslapning, forbedre blodtilførselen, og få hele kroppen i balanse.

"God smerte"

Behandlingen kan oppleves som smertefull, men de fleste opplever det som en "god smerte". Reaksjoner på behandlingen er i følge soneterapeutene en forverring av symptomene som du behandles for, som hodepine, tretthet, diarè, svetting, eller økt vannlating og utsondring fra slimhinnene. Dette er forbigående og blir sett på som et tegn på at kroppens selvhelbredende system har satt i gang med "avgiftning" av kroppen.

De vanligste tilstandene folk ønsker å få behandlet med soneterapi, er migrene og hodepine, muskel- og skjelettplager, søvnløshet, mage/tarm problematikk, stressrelaterte plager, premenstruelt syndrom og plager i overgangsalderen.

Ufarlig

En av fordelene med soneterapi er at behandlingen er er helt trygg og ufarlig, så lenge du ikke har bruddskader i foten, sår på foten, eller lider av urinsyregikt, og sørger for å få behandlingen hos en kvalifisert utøver.

Soneterapeutene mener at ettersom kroppen ikke ble ødelagt/ skadet/ syk på et døgn, kan du heller ikke bli bra etter én behandling. Men etter fem behandlingstimer bør du merke effekt. Noen får ingen effekt av behandlingen.

En behandlingstime varer ofte 60-90 minutter den første gangen, deretter er det vanlig at behandlingen varer i en klokketime. Ofte vil soneteraputen insistere på at du skal drikke vann under/etter behandlingen. Dette skal være for å skylle ut avfallsstoffer. Mange føler seg trette etter behandlingen.

Letter symptomer og stress

Før du begynner med soneterapi, bør du få undersøkt de underliggende symptomene hos legen din. Soneterapi er ikke et alternativ til vanlig medisinsk behandling, men det kan fungere som et supplement. Det blir i hovedsak brukt til å lette symptomer, problemer og stress som påvirker kroppen. Mange bruker det også som en vei til avslapning, balanse og harmoni. Vær på vakt dersom soneterapeuten påstår at han/hun kan kurere alvorlige sykdommer.

Har eksistert i flere tusen år

I følge foreningen Alternativ medisin i Norge er det funnet veggmalerier i Egypt fra 2330 år før Kristus som viser en scene i soneterapeutisk behandling. I likhet med akupunktur er dette altså en behandlingsmetode som har eksistert i flere tusen år. Den metoden som blir mest brukt i dag, ble gjenoppdaget av en amerikansk lege på midten av 1800-tallet. I Norge har soneterapi blitt praktisert siden 60-tallet, og det er i dag en av de vanligste formene for alternativ eller komplementær behandling.

Hjelper det?

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin ved Universitetet i Tromsø forteller at det er gjort en del vitenskapelige studier om soneterapi (blant annet i Danmark). Ingen av disse viser at soneterapi har noen virkning, selv om det finnes rapporter fra enkeltpersoner som forteller at de har hatt gode resultater i enkelte sammenhenger.