Informasjon

Soneterapi

Hjelper det?

Ifølge NAFKAM - Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, konkluderer forskning på området med at soneterapi ikke er et pålitelig verktøy til å stille diagnoser. Massasje, trykk og lignende kan utløse mekanismer i kroppen som virker smertelindrende, men ikke slik soneterapien mener at den skal virke.

En systematisk gjennomgang fra 2014 fant at soneterapi ikke er effektiv behandling av noen medisinsk tilstand, men i likhet med massasje kan det bidra som komplementær behandling til å lindre symptomer og bedre livskvalitet.

Ifølge National Center for Complementary and Integrative Health, er det ikke bevist at soneterapi kan føre til avslapning og helbredelse. I en studie som ble finansiert av National Cancer Institute fant forskerne at kvinner med langtkommen brystkreft som ble behandlet med soneterapi, opplevde bedring i noen symptomer, som kortpustethet, men ikke i andre symptomer, som smerte og kvalme.

Kilder

Referanser

  1. NAFKAM: Soneterapi og refleksologi nafkam.no
  2. Healthline: Reflexology 101 www.healthline.com
  3. National Center for Complementary and Integrative Health: Reflexology www.nccih.nih.gov
  4. Alternativmedisin Norge: Mer om fotsoneterapi www.alternativmedisin.no
  5. J. E. M. McCullough, S. D. Liddle, M. Sinclair, C. Close, C. M. Hughes. The Physiological and Biochemical Outcomes Associated with a Reflexology Treatment: A Systematic Review. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2014. www.hindawi.com
Forrige side