Informasjon

Urtemedisin - historisk og moderne

Urtemedisin blir brukt av et flertall av befolkningen i verdens utviklingsland for å dekke medisinske behov. I Norge blir urtemedisin stadig mer populært, men noe nytt fenomen er det slett ikke.

Temaside om Korona

Bruk av urter og urtemedisin er en populær form for komplementær medisin. I følge Matportalen har produksjonen av urter økt sterkt de siste 10 årene. Men bruk av urter er langt i fra noe nytt fenomen. Planter og urter har vært brukt som medisinsk og helsebringende behandling i flere tusen år. I følge Verdens Helseorganisasjon finnes det ca. 250.000 høyere plantetyper i verden. De regner med at ca. 35.000 til 70.000 arter på ett eller annet tidspunkt har blitt brukt til medisinske formål. Et flertall av verdens befolkning i utviklingsland bruker fortsatt urtemedisin for å dekke sine medisinske behov.

Populært blant kreftsyke

I den vestlige verden kjøper mange urtepreparater i helsekostforretninger eller i dagligvarebutikker. Bruk av urter er også utstrakt innen andre typer alternativ medisin. Urter kan brukes i ubehandlet form, i konsentrater, tørket og knust, som avkok, tabletter, kapsler, eller essenser fra røtter, blader, stengler eller frø. Behandling med urter kalles også fytoterapi.

I følge en artikkel i Tidsskrift for Den norske lægeforening viser studier at bruk av urter og vitaminer er den formen for komplementær medisin som er mest brukt av kreftsyke. I en engelsk studie brukte 52 prosent av kreftpasientene urter eller kosttilskudd.

Varierende effekt

Statens legemiddelverk definerer alle urter som legemidler med mindre de er definert som handelsvare i Forskrift om legemiddelklassifisering. Omtrent 40 prosent av vanlige legemidler er laget av plantestoffer. Statens legemiddelverk viser til at bivirkningsrapporter fra bruk av naturmedisin (som ikke er gitt av lege) er mer mangelfull enn for legemidler som er foreskrevet av lege. Derfor vet man mindre om bivirkninger fra urter/urtemedisin enn andre legemidler. Effekten av urtemedisin kan rangeres fra mild til sterk. Kamille er et eksempel på en mild urte som ofte blir inntatt som te.

Forskjellig styrke

Dose (og form) har mye å si for hvor trygg urtemedisin er. Ulike preparater har forskjellig styrke. Te er ofte en mild form for inntak av urter, mens ekstrakter kan være ganske sterke.

Et eksempel som tydelig viser forskjellen, er peppermynte. Peppermynte-te blir i følge amerikanske Institutes of Health Office of Dietary Supplements ansett som trygt, mens peppermynteolje kan være giftig dersom du bruker det feil. Før du bestemmer deg for å prøve en urtemedisin, bør du undersøke produktet nærmere. Diskuter det gjerne med legen din eller apoteket ditt. Dersom du bruker andre legemidler, bør du også rådføre deg med lege eller apotek for å høre om urtemedisinen kan ha en negativ innvirkning på denne.

Sjekk bivirkninger

Et eksempel på en populær urtemedisin som fungerer dårlig sammen med en rekke legemidler, er Johannesurt. Den reduserer effekten av blant annet cellegift. Ved kirurgiske inngrep kan den også være uheldig, ettersom den fører til økt blødningsfare eller interaksjon med bedøvelsesmidler.

Kjøp urter enkeltstående og ikke blandet. Sjekk om produktet inneholder andre ingredienser enn urten, og undersøk hvor mange og hvor store doser du skal ta. Urtemedisinsk behandling anbefales ikke til de som er under 18 år, eller de som er eldre enn 65 år. Du er mer utsatt for bivirkninger enn andre dersom du har allergier, alvorlige sykdommer, nedsatt nyrefunksjon, har fått transplantert organer, eller har nedsatt leverfunksjon. Ta også eventuelle bivirkninger av urten med i betraktning før du bestemmer deg.

Naturlig- ikke nødvendigvis ufarlig

I følge Tidsskrift for Den norske lægeforening har brukere og utøvere av urtemedisin en filosofi om at det er "bedre med et mangfold av myke effekter, enn med en potent, målrettet virkning."

Mange tar det for gitt at når noe er naturlig, så er det også ufarlig. Det er ikke alltid tilfelle. Husk at vi har mange sopp og planter i Norge som er svært giftige. Dette er også viktig å ta i betraktning dersom du har planer om å sanke og tilberede urter selv.

Enkelte urter kan være skadelige for gravide, ammende og barn.

Dersom produktet høres ut til å være for godt til å være sant, så er det ofte det. Det finnes ingen vidundermedisin (eller urt) som kan kurere alt, - eller veldig mye.

Kilder

Referanser

 
  • Verdens helseorganisasjon, Alternativmedisin i Norge, Wikipedia, Statens legemiddelverk, Matportalen, National Institutes of Health Office of dietary supplements, Mayo Clinic, Tidsskrift for Den norske lægeforening, forskning.no, National Center for Complementary and Alternative Medicine.