Informasjon

Urtemedisin

Sjekk bivirkninger

Urtemedisin kan innvirke på annen medisin du inntar. De kan redusere eller forsterke effekten og bivirkninger av medisiner. Rådfør deg derfor med lege eller apotek dersom du bruker andre legemidler, men ønsker å prøve urtemedisin.

Et eksempel på en populær urtemedisin som fungerer dårlig sammen med en rekke legemidler, er Johannesurt. Den reduserer effekten av blant annet cellegift. Ved kirurgiske inngrep kan den også være uheldig, ettersom den fører til økt blødningsfare eller interaksjon med bedøvelsesmidler.

Kjøp urter enkeltstående og ikke blandet. Sjekk om produktet inneholder andre ingredienser enn urten, og undersøk hvor mange og hvor store doser du skal ta.

Det kan være risikabelt å kjøpe urtemedisinske produkter på nett. Risikoen er da økt for at produktet skal være falskt, forurenset av medisiner, eller inneholde giftige eller forbudte stoffer.

Urtemedisin som hevder å ha slankende effekt eller er relatert til seksuell helse, bør unngås, fordi disse kan inneholde ingredienser som ikke er oppgitt på merkelappen.

Forrige side Neste side