Informasjon

Urtemedisin

Urtemedisin blir brukt av et flertall av befolkningen i verdens utviklingsland for å dekke medisinske behov. At noe er naturlig, betyr ikke nødvendigvis at det er ufarlig.

Bruk av urter og urtemedisin er en form for komplementær medisin med lange tradisjoner. Planter og urter har vært brukt som medisinsk og helsebringende behandling i flere tusen år.

Ifølge Verdens Helseorganisasjon finnes det cirka 250.000 høyere plantetyper i verden. De regner med at omtrent 35.000 til 70.000 arter på ett eller annet tidspunkt har blitt brukt til medisinske formål. Et flertall av verdens befolkning i utviklingsland bruker fortsatt urtemedisin for å dekke sine medisinske behov. På verdensbasis utgjør det årlige markedet av disse produktene nærmere 60 milliarder amerikanske dollar.

Kina, India, Nigeria, USA og Verdens Helseorganisasjon har gjort store investeringer i tradisjonell urtemedisin.

Les også: Planter i folkemedisinen

Brukes mot milde plager

I den vestlige verden kjøper mange urtepreparater i helsekostforretninger eller i dagligvarebutikker. Bruk av urter er også utstrakt innen andre typer alternativ medisin. Urter kan brukes i ubehandlet form, i konsentrater, tørket og knust, som avkok, tabletter, kapsler, eller essenser fra røtter, blader, stengler eller frø. Behandling med urter kalles også fytoterapi.

Urtemedisin er tenkt brukt til tilstander som kan selvmedisineres og som ikke krever medisinsk overvåkning, for eksempel forkjølelse og muskelsmerter. Bruk av urtemedisin til behandling av alvorlige tilstander kan være skadelig, særlig om det fører til at du utsetter å søke medisinsk hjelp.

Urtemedisin og kreft

I følge en artikkel i Tidsskrift for Den norske lægeforening viser studier at bruk av urter og vitaminer er den formen for komplementær medisin som er mest brukt av kreftsyke. I en engelsk studie brukte 52 prosent av kreftpasientene urter eller kosttilskudd.

En studie fra 2019 viser at 18 prosent av deltagerne (i en studie som pågikk i Tromsø) som hadde kreft, hadde brukt urter eller naturlegemidler det siste året.

Forskning støtter ikke påstander om at alternativ behandling kan kurere kreft. Ifølge NAFKAM er det en rekke årsaker til at kreftpasienter søker alternativ behandling. Dette inkluderer:

 • Lindre symptomer og reaksjoner ved sykdommen
 • Lindre bivirkninger av medisinsk behandling
 • Styrke immunforsvaret
 • Øke livskvaliteten
 • Forebygge kreft
 • Kurere kreft

Les også: Plantebaserte legemidler og kosttilskudd, bivirkninger og interaksjoner med legemidler

Vet mindre om bivirkninger

Statens legemiddelverk definerer alle urter som legemidler med mindre de er definert som handelsvare i Forskrift om legemiddelklassifisering. Omtrent 40 prosent av vanlige legemidler er laget av plantestoffer. Statens legemiddelverk viser til at bivirkningsrapporter fra bruk av naturmedisin (som ikke er gitt av lege) er mer mangelfulle enn for legemidler som er foreskrevet av lege. Derfor vet man mindre om bivirkninger fra urter/urtemedisin enn andre legemidler. 

Forskjellig styrke

Dose (og form) har mye å si for hvor trygg urtemedisin er. Ulike preparater har forskjellig styrke. Te er ofte en mild form for inntak av urter, mens ekstrakter kan være ganske sterke.

Et eksempel som tydelig viser forskjellen, er peppermynte. Peppermynte-te blir i følge amerikanske Institutes of Health Office of Dietary Supplements ansett som trygt, mens peppermynteolje kan være giftig dersom du bruker det feil. Før du bestemmer deg for å prøve en urtemedisin, bør du undersøke produktet nærmere. Diskuter det gjerne med legen din eller apoteket ditt.

Sjekk bivirkninger

Urtemedisin kan innvirke på annen medisin du inntar. De kan redusere eller forsterke effekten og bivirkninger av medisiner. Rådfør deg derfor med lege eller apotek dersom du bruker andre legemidler, men ønsker å prøve urtemedisin.

Et eksempel på en populær urtemedisin som fungerer dårlig sammen med en rekke legemidler, er Johannesurt. Den reduserer effekten av blant annet cellegift. Ved kirurgiske inngrep kan den også være uheldig, ettersom den fører til økt blødningsfare eller interaksjon med bedøvelsesmidler.

Kjøp urter enkeltstående og ikke blandet. Sjekk om produktet inneholder andre ingredienser enn urten, og undersøk hvor mange og hvor store doser du skal ta.

Det kan være risikabelt å kjøpe urtemedisinske produkter på nett. Risikoen er da økt for at produktet skal være falskt, forurenset av medisiner, eller inneholde giftige eller forbudte stoffer.

Urtemedisin som hevder å ha slankende effekt eller er relatert til seksuell helse, bør unngås, fordi disse kan inneholde ingredienser som ikke er oppgitt på merkelappen.

Naturlig - ikke nødvendigvis ufarlig

Mange tar det for gitt at når noe er naturlig, så er det også ufarlig. Det er ikke alltid tilfelle. Urter kan ha effekt på kroppen, og de kan potensielt være skadelige om de blir brukt feil. Husk at vi har mange sopparter og planter i Norge som er svært giftige. Dette er også viktig å ta i betraktning dersom du har planer om å sanke og tilberede urter selv.

Personer som bør være forsiktige med inntak av urtemedisin og diskutere det med legen før man tar i bruk dette, er:

 • Personer som tar andre legemidler
 • Personer som har alvorlig sykdom
 • Personer som skal gjennomgå kirurgi
 • Gravide eller ammende
 • Barn
 • Eldre

Dersom produktet høres ut til å være for godt til å være sant, så er det ofte det. Det finnes ingen vidundermedisin (eller urt) som kan kurere alt - eller veldig mye.

Kilder

Referanser

 
 1. Kva er plantebaserte legemiddel? legemiddelverket.no
 2. WHO:Herbal medicine research and global health: an ethical analysis Tilburt JC, Kaptchuk TJ
 3. MedlinePlus: Herbal Medicine medlineplus.gov
 4. NHS: Herbal Medicines www.nhs.uk
 5. NAFKAM: Bruk av tradisjonell helbredelse og alternativ behandling blant folk med kreft i Tromsø nafkam.no
 6. NAFKAM: Alternativ behandling ved kreft nafkam.no