Nyhetsartikkel

40 prosent av demenstilfellene kan forebygges eller forsinkes

Overdrevent alkoholinntak, hodeskader og eksponering for luftforurensning blir nå lagt til en liste over modifiserbare risikofaktorer for demens. Listen er utarbeidet av "Lancet International Commission on Dementia Prevention, Intervention and Care".

Ifølge en oppdatering fra "The Lancet International Commission on Dementia Prevention, Intervention and Care", kan man ved å ta hensyn til 12 risikofaktorer i løpet av livet forsinke eller forhindre 40 prosent av tilfellene av demens.

Rapporten1 ble presentert på Alzheimers Association International Conference i juli 2020. Ekspertene bak rapporten presenterer også ni anbefalinger til beslutningstakere og enkeltpersoner for å redusere risikoen for demens (se sist i artikkelen).

Kommisjonen består av 28 ledende demenseksperter, og denne nye rapporten bygger på en tidligere rapport fra 2017 som den gang identifiserte ni risikofaktorer for demens. Nå er altså ytterligere tre risikofaktorer lagt til lista. 

Risikofaktorene

Potensialet for å forebygge demens er stort. Blant de risikofaktorene kommisjonen tidligere har listet opp er:

 • Manglende skolegang i barndommen.
 • Hørselstap (midt i livet)
 • Høyt blodtrykk (midt i livet)
 • Overvekt (midt i livet)
 • Røyking (i alderdommen)
 • Depresjon (i alderdommen)
 • Fysisk inaktivitet (i alderdommen)
 • Sosial isolasjon (i alderdommen)
 • Diabetes (i alderdommen)

Nå er ytterligere tre risikofaktorer lagt til listen: hodeskader midt i livet, overdrevent alkoholforbruk midt i livet og eksponering for luftforurensning sent i livet.

Forskerne poengterer at på verdensbasis lever rundt 50 millioner mennesker med demens, og at antallet kan komme til å øke til 152 millioner innen 2050. Økningen vil spesielt skje i lavinntekts- og mellominntektsland der rundt to tredjedeler av personer med demens bor. Demens påvirker den enkelte, deres familier og samfunnsøkonomien. De globale kostnadene er anslått til omtrent en milliard dollar per år.

Tiltakene 

Forfatterne anbefaler disse ni punktene til politiske beslutningstakere og enkeltpersoner for å redusere risikoen for demens: 

 • Forsøk å opprettholde et systolisk blodtrykk på 130 mm Hg eller mindre fra rundt 40 år.
 • Oppmuntre til bruk av høreapparat for hørselstap og reduser hørselstap ved å beskytte ørene mot støy.
 • Reduser eksponering for luftforurensning og passiv røyking. 
 • Forhindre hodeskade (forebygg spesielt ved yrker med høy risiko)
 • Forhindre misbruk av alkohol og begrens antall enheter.
 • Stump røyken og støtt de som forsøker å slutte (gunstig i alle aldre).
 • Gi alle barn grunnskoleopplæring.
 • Lev et aktivt liv både midt i livet og senere i livet. 
 • Reduser overvekt og diabetes.

- Rapporten vår viser at beslutningstakere og enkeltmennesker kan forhindre og utsette en betydelig andel demenstilfeller, sier hovedforfatter professor Gill Livingston ved University College London i en nyhetsmelding2.

- Å gjøre tiltak vil sannsynligvis ha størst innvirkning på de som blir uforholdsmessig mye berørt av demensrisikofaktorer, som de i lav- og mellominntektsland og sårbare befolkninger, sier hun.

Kilder

Referanser

 1. Livingston G, Huntley J, et.al. Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission. The Lancet 2020. doi:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30367-6
 2. https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-07/tl-pss_1072820.php?fbclid=IwAR13Ee_cfGV0GUWSWzQtCaTGEoMwISWCvt9PjkTd1xq4sJyCSzOakY7JivI