Nyhetsartikkel

60-årene ikke en del av alderdommen

70 de nye 50

[imported]
[imported]

Forfatterne av rapporten hevder at 65-åringer i dag er sunnere, mindre avhengig av andre og mer mentalt smidigere enn noen gang før. Definisjonen av alderdom har betydning på flere vis. Det handler om pensjonsalder, når yrkesdeltagelsen skal slutte og hvor avhengig man skal være av andre.

Alan Walker, professor i sosialpolitikk og sosial gerontologi ved Universitetet i Sheffield, sier til The Telegraph at våre forestillinger om alderdom er utdatert. Han sier at for mange mennesker er 70 det nye 50.

Men han sier også at sent i livet er mangfoldet stort, at det er store sosiokulturelle forskjeller på gjennomsnittlig levealder - særlig nå det kommer til sunn levealder.

Forskerne i den aktuelle studien har gjort beregninger for 40 europeiske land.

For eksempel: De vurderer at andelen av eldre mennesker i den tyske befolkningen vil stige fra 20,7 prosent i 2013 til 27,8 i 2050 uten økning i forventet levealder, eller til 33 prosent med den anslåtte økningen i levealder.

Men ved å tenke anderledes om alderdom (når folk hadde en forventet levealder på 15 år eller mindre), var andelen som anses som gammel 14,8 prosent i 2013, og vil stige til 20,5 prosent i 2050 uten økning i forventet levealder - eller 19,7 prosent med den anslåtte økningen i levelader.

Så om folk lever lenger, bør de anses som gamle på et senere tidspunkt - slik at befolkningen som helhet er middelaldrende lenger.

"Vi er vant til å høre om eldrebølgen og hvordan det økende antall eldre mennesker kan være en belastning på landets ressurser. Denne studien vurderer hvorvidt våre definisjoner av alderdom er for rigid og må revurderes," skriver National Helath Service i en analyse av studien.

Les også: Lever lenger med høyere utdannelse

Kilder

Referanser

  1. Sanderson WC, Scherbov S.. Sanderson WC, Scherbov S.. PLOS One 2015. doi:10.1371/journal.pone.0121922 DOI
  2. www.nhs.uk
Forrige side