Nyhetsartikkel

60-årene ikke en del av alderdommen

Er man middelaldrende helt til midten av 70-årene? Alderdommen inntrer senere enn tidligere, og forskere i en studie fra 2015 mener mange i dag må defineres som middelaldrende helt til man er i midten av 70-årene.

Alder er kanskje relativt, og man er ikke er eldre enn man føler seg. Men hva er egentlig alderdom, og starter den samtidig hos alle?

"Alderdommen eksisterer ikke. Det finnes mennesker som er mindre unge enn andre, det er det hele", har forfatter og filosof Simone de Beauvoir sagt.

Forskere bak en studie publisert i tidsskriftet PLOS One i 2015 har analysert befolkningsdata i mange europeiske land. Befolkningen blir stadig eldre, og tanken om eldre og alderdom bør derfor revurderes, mener forfatterne bak denne nye studien.

Les også: Aktive ledere lever lengre

Tidligere har alderdommen vært definert til etter 65 år, men forskerne mener tiden som middelaldrende strekker seg lengre, og at alderdommen ikke starter før i midten av 70-årene.

I 1950-årene kunne en person på 65 år forvente å leve i 15 år til. Men dette har endret seg. Et ferskt estimat av Office for National Statistics i Storbritannia viser at en gjennomsnittlig pensjonist kan regne med å heve pensjon i 24 år.

Forskerne skriver at den konvensjonelle oppfatningen at raskere økning i menneskelig levealder vil føre til en raskere aldrende befolkning, er basert på antagelsen om at folk blir gammel på en fast kronologisk alder.

De mener altså at et bedre alternativ er å basere aldring på hvor mange år det er igjen til døden, fordi dette er nærere knyttet til egenskapene som er forbundet med alderdom. "Ved hjelp av denne alternative tankegangen, viser vi at raskere økning i levealder vil føre til tregere aldrende befolkning", skriver forskerne i sin rapport.

Les også: God form - over 50 år

Bedre helse

eldre kvinne trener

Det er i de siste gjenværende leveårene at folk i størst grad er avhengig av andre, og får helseproblemer.

Siden både levealder og helse forbedres, vil det å betegne noen som gamle fordi de har passert 65 år, ikke lenger være fornuftig, mener forskerne.

I stedet foreslår de altså å se på hvor lenge en person kan ha igjen å leve basert på gjennomsnittlig levealder - som i framtiden er forventet å stige ytterligere. Forskere mener alderdom bør defineres som å ha 15 eller færre år igjen å leve. Det betyr at dagens befolkning er middeladrende helt til de er godt over 70 år.

Les også: Mange av dagens 90-åringer lever godt

Studien ble utført av forskere fra Stony Brook University i USA og International Institute for Applied Systems Analysis i Østerrike. Den ble finansiert av European Research Council.

Dette var en analyse av befolkningsdata der forskerne gjorde ulike beregninger av mulige fremtidsscenarier, basert på informasjon om alder og kjønn på befolkning i Europa. Forskerne brukte antakelser om fremtidige fødselsrater, død og migrasjon, og hvordan de kan endre seg over tid.

Resultatene og konklusjonene handler om hva som skjer med aldring på populasjonsnivå, og kan ikke brukes til å forutsi hva som kan skje med enkeltpersoner.

Les også: Løping kan forsinke aldringsprosessen

70 de nye 50

[imported]
[imported]

Forfatterne av rapporten hevder at 65-åringer i dag er sunnere, mindre avhengig av andre og mer mentalt smidigere enn noen gang før. Definisjonen av alderdom har betydning på flere vis. Det handler om pensjonsalder, når yrkesdeltagelsen skal slutte og hvor avhengig man skal være av andre.

Alan Walker, professor i sosialpolitikk og sosial gerontologi ved Universitetet i Sheffield, sier til The Telegraph at våre forestillinger om alderdom er utdatert. Han sier at for mange mennesker er 70 det nye 50.

Men han sier også at sent i livet er mangfoldet stort, at det er store sosiokulturelle forskjeller på gjennomsnittlig levealder - særlig nå det kommer til sunn levealder.

Forskerne i den aktuelle studien har gjort beregninger for 40 europeiske land.

For eksempel: De vurderer at andelen av eldre mennesker i den tyske befolkningen vil stige fra 20,7 prosent i 2013 til 27,8 i 2050 uten økning i forventet levealder, eller til 33 prosent med den anslåtte økningen i levealder.

Men ved å tenke anderledes om alderdom (når folk hadde en forventet levealder på 15 år eller mindre), var andelen som anses som gammel 14,8 prosent i 2013, og vil stige til 20,5 prosent i 2050 uten økning i forventet levealder - eller 19,7 prosent med den anslåtte økningen i levelader.

Så om folk lever lenger, bør de anses som gamle på et senere tidspunkt - slik at befolkningen som helhet er middelaldrende lenger.

"Vi er vant til å høre om eldrebølgen og hvordan det økende antall eldre mennesker kan være en belastning på landets ressurser. Denne studien vurderer hvorvidt våre definisjoner av alderdom er for rigid og må revurderes," skriver National Helath Service i en analyse av studien.

Les også: Lever lenger med høyere utdannelse

Kilder

Referanser

  1. Sanderson WC, Scherbov S.. Sanderson WC, Scherbov S.. PLOS One 2015. doi:10.1371/journal.pone.0121922 DOI
  2. www.nhs.uk