Nyhetsartikkel

Beskytt hodet mot sollys

Når hodet utsettes for sterkt sollys over tid, vil både sikkerhet og produktivitet under arbeid settes på prøve, viser en studie fra Københavns Universitet.

Temaside om Korona

At arbeid under sterk varme kan svekke evnen til å utføre fysisk krevende manuelt arbeid, har sikkert mange fått erfare. 

Særlig blir arbeidere innen jordbruk, konstruksjon og transport påvirket av eksponering for sterkt sollys i sommermånedene.

Men en ny studie fra Københavns universitet som er publisert i Scientific reports1, antyder at den negative effekten sollyset har på arbeidsevnen er undervurdert.

Les også: Overoppheting ved trening

Fare for helsa

Åtte friske, aktive menn i alderen 27 - 41 år deltok i studien. Deltagerne ble utsatt for sterk varme mens de ble testet på ulike måter: både kognitive tester og tester basert på finmotorisk presisjon. 

Resultatene viser klare negative effekter av langvarig eksponering av hodet for sollys.

- Vår studie viser at direkte eksponering av sollys - spesielt mot hodet - svekker motorisk og kognitiv ytelse, sier professor Lars Nybo, ved Institutt for ernæring, trening og sport ved universitetet i København i en nyhetsmelding fra universitetet2

De danske forskerne samarbeidet med et universitet i Hellas om studien. 

Les også:Heteslag

Må beskytte hodet

Forskerne bak studien mener utfordringer i forbindelse med helsa i sommervarmen intensiveres med global oppvarming. De skriver at man må prøve å dempe denne virkningen og tilpasse løsninger for å forhindre de negative effektene når arbeidere blir utsatt for sol. De mener denne studien viser hvor viktig det er å beskytte hodet mot sollys.

Ifølge nyhetsmeldingen mener forskerne at solstråling er lite undersøkt, og at det stresset varmen fører til, er undervurdert.

De mener fremtidige studier bør innlemme sollys, da dette ser ut til å ha en selektiv effekt på hodet og hjernen.

Les også: Solvett

Kilder

Referanser

  1. Piil J, Christiansen L, et.al. Direct exposure of the head to solar heat radiation impairs motor-cognitive performance. Scientific reports 2020. doi:https://doi.org/10.1038/s41598-020-64768-w
  2. https://nexs.ku.dk/english/news/2020/working-in-the-sun/