Nyhetsartikkel

Farligere for kvinner å ha lett forhøyet blodtrykk enn for menn

Kvinner med lett forhøyet blodtrykk tidlig i 40-årene har dobbel så høy risiko for hjerteinfarkt i 50-årene sammenlignet med kvinner på samme alder med normalt blodtrykk. Slik er det ikke for menn.

Det viser funnene i en studie fra Universitetet i Bergen (UiB) publisert i tidsskriftet European Journal of Preventive Cardiology1- et tidsskrift fra European Society of Cardiology (ESC). 

– Dette viser hvorfor det er viktig at alle voksne kvinner kontrollerer blodtrykket, sier forsker og lege Ester Kringeland ved UiB i en nyhetsmelding fra universitetet2

Les også: Hjerteinfarkt hos kvinner

Måle blodtrykket jevnlig

- Selv om kvinnene føler seg sunne, bør de måle blodtrykket hos fastlegen og gjenta dette med jevne mellomrom - avhengig av blodtrykksnivået, sier Kringeland i en annen nyhetsmelding fra European Society of Cardiology3. Hun understreker at mennesker med andre risikofaktorer for hjertesykdom - som fedme, diabetes, autoimmune lidelser, graviditetskomplikasjoner eller som har foreldre med høyt blodtrykk - trenger å overvåke blodtrykket nøye. 

Tidligere studier har også konkludert med at høyt blodtrykk er en sterkere risikofaktor for hjertesykdom hos kvinner enn hos menn. Samtidig har unge og middelaldrende kvinner i gjennomsnitt lavere blodtrykk enn menn, men høyt blodtrykk blir diagnostisert på samme måte hos begge kjønn.

Denne studien undersøkte om lett forhøyet blodtrykk (130-139 / 80-89 mmHg) var en sterkere risikofaktor for hjerteinfarkt hos kvinner enn hos menn.

Les også: Har kvinnene "lavere" høyt blodtryk k enn menn?

Kjønnsforskjeller

I studien deltok 6381 kvinner og 5948 menn. Alle fikk målt blodtrykket sitt da de var 41 år. Oppfølgingen varte i 16 år og forskerne registrerte hjertehendelser som skjedde blant deltagerne. 

Forskerne fant ut at kvinner med lett forhøyet blodtrykk hadde dobbel så høy risiko for hjerteinfarkt i løpet av livet. Denne sammenhengen ble ikke funnet hos menn. Forskerne justerte for andre risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer.

Kringeland sier at forskningen som nå er gjort, bekrefter at lett forhøyet blodtrykk påvirker risikoen for hjerteinfarkt på en kjønnsspesifikk måte. Hun sier også at resultatene er nok et bevis på at høyt blodtrykk har spesielt ugunstige effekter på kvinners hjerter. 

Les også: Kvinner får feil behandling - medisinene er tilpasset menn

Viktig budskap

Forskjellene mellom kvinner og menn handler trolig om hvordan de små arteriene reagerer på forhøyet blodtrykk, men dette må undersøkes nærmere, ifølge forskerne.

Unge kvinner har i gjennomsnitt lavere blodtrykk enn menn. Men forskerne ser en sterkere økning hos kvinner som passerer 40 år. Målene for høyt blodtrykk er den samme hos begge kjønn, dermed har unge kvinner faktisk en relativt større økning enn menn før de blir diagnostisert med høyt blodtrykk. 

Professor Bryan Williams ved ESC og University College London sier at funnene fra Bergen har et viktig budskap. Han sier at det ofte er blitt antatt at kardiovaskulær risiko forbundet med forhøyet blodtrykk er større for menn enn for kvinner. Men denne studien antyder at dette ikke er tilfelle: svakt forhøyet blodtrykk hos kvinner i begynnelsen og midten av livet bør ikke overses.

Kilder

Referanser

  1. Kringeland E, Tell Grethe, et.al. Stage 1 hypertension, sex, and acute coronary syndromes during midlife: the Hordaland Health Study. European Journal of Preventive Cardiology 2021. doi:https://doi.org/10.1093/eurjpc/zwab068
  2. https://www.uib.no/med/145207/ny-uib-studie-viser-doblet-risiko-hjerteinfarkt-kvinner-med-lett-forh%C3%B8yet-blodtrykk
  3. https://www.escardio.org/The-ESC/Press-Office/Press-releases/Middle-aged-women-urged-to-check-their-blood-pressure-to-avoid-heart-attacks