Intervju

Hvorfor rammes mange av smerter i muskel og skjelett?

Nesten en av tre nordmenn sliter med plager i muskel og skjelett. Rygg og nakke er det vanligste. Faktisk vil de fleste av oss - mellom 60 og 80 prosent - være plaget av rygg- eller nakkesmerter i løpet av livet.

Muskel- og skjelettlidelser kan være mange ulike plager og rammer mange, på tvers av alder.

En ny oppsummering fra Det globale sykdomsbyrdeprosjektet, viser at det i Norge er 27 prosent som blir rammet av muskel-og skjelettplager.

Rygg- og nakkesmerter er vanligst for de under 50 år, mens leddplager som artrose rammer flere i de eldre aldersgruppene.

- Det er en veldig bred gruppe, alt fra folk som har litt vondt i ryggen til folk som har alvorlige problemer, sier Benjamin Clarsen, forsker ved Senter for sykdomsbyrde ved Folkehelseinstituttet.

Faktisk viser tallene at omtrent 1 av 4 til enhver tid har langvarige plager knyttet til muskel- og skjelettsystemet. Dette er cirka 30 prosent av kvinnene og 20 prosent av mennene.

Blant kvinner over 70 år har mer enn halvparten slike plager.

Smerte og nedsatt funksjon

Ifølge Det globale sykdomsbyrdeprosjektet (Global Burden of Disease, GBD) er muskel- og skjelettlidelser sammen med mental uhelse, de fremste årsakene til ikke-dødelige helsetap i Norge.

Clarsen sier at i disse tallene skjuler det seg alle ulike muskel- og skjelettlidelser med ulik alvorlighetsgrad. Det handler om en lang rekke tilstander som har det til felles at de ofte er forbundet med smerte og nedsatt funksjon.

Det er ingen direkte felles årsak til plagene:

- Noen har genetiske sykdommer som kan påvirkes av faktorer vi ikke helt har oversikt over, men det vil være noen risikofaktorer. Andre har plager mange av oss vil bli rammet av i løpet av livet, særlig plager i nakke og rygg er vanlig. Men dette kan også gå utover funksjonen, hverdagen og jobben. Siden omfanget av plagene varierer rundt omkring i verden, vil det si at dette delvis kan forebygges og er livsstilsorientert.

Clarsen forteller at utbredelsen av muskel- og skjelettplager har vært temmelig stabil siden 1990-tallet. At det øker i omfang i samfunnet, har å gjøre med at vi får stadig flere eldre mennesker.

Muskel- og skjelettskader sies å være den diagnosegruppen som «plager flest og koster mest», og det koster det norske samfunnet mer enn 255 milliarder hvert år.

- Det er økte kostnader og et økende problem siden den eldre delen av befolkingen øker, sier han.

I tillegg til plager i nakke og rygg, er artrose en vanlig tilstand som rammer mange. Artrose opptrer hos om lag 13 prosent av befolkningen, og noen tall viser at over 40 prosent av de som rammes, er i fulltids- eller deltidsarbeid.

- Derfor er det store kostnader knyttet til sykemeldinger og redusert arbeidskapasitet. Når det gjelder artrose, er det i størst grad mennesker i andre halvdel av livet som rammes. Dette er et stort problem og er forbundet med store kostnader på grunn av kirurgi og andre behandlinger, sier Clarsen.

FHI skriver at forekomsten av artrose ser ut til å være økende, og internasjonale data har vist en dobling av forekomst av artrose fra 1999-2014. Denne økningen har en sammenheng med økt fysisk inaktivitet, høyere andel overvektige, at man i dag diagnostiseres med artrose tidligere, og en økt andel eldre i befolkningen.

Fysisk aktiv levemåte

- Hva skal til for at færre blir rammet av slike plager?

- Vi kan ikke mye om forebygging utover det å generelt være mer fysisk aktiv, og stoppe den inaktiviteten som er en del av det moderne samfunnet. Dette er det mest åpenbare forebyggingstiltaket som vi har tilgjengelig, sier Clarsen.

Han tror ikke endringer i arbeidsstillinger og ergonomi er de mest åpenbare årsakene til plager i det moderne Norge.

- Arbeidsmetoder er viktig, men på samfunnsnivå ligger nok svaret i retning av mer fysisk aktivitet. Det er der man har mest å vinne, sier han.

For enkelte av lidelsene har mer kunnskap ført til endrede råd.

- Tidligere ble artrose sett på som et slitasjeproblem og ble også kalt for slitasjegikt. Det ble sagt at man skulle unngå å belaste leddene. Det førte til mindre fysisk aktivitet. I dag vet vi at dette er feil, sier han.

- Aktivitet er bra, og det hemmer utviklingen av symptomer. Tiltak mot artrose vil være å finne riktig mengde fysisk aktivitet.

Han sier at det mangler mye forskning på dette området.
- Det er overraskende hvor lite tall og dokumentasjon det er på et så stort problem og utfordring. Det er veldig få som dør av muskel -og skjelettplager, og ikke alle søker behandling. Så det er ikke lett å kartlegge disse plagene. Vi må har mer forståelse for å kunne si enda mer om risikofaktorer og forebygging og effekten av tiltak, avslutter Clarsen.