Nyhetsartikkel

Koronavirus: hvor vanlig er de ulike symptomene?

Når kan du forvente at symptomene på Covid-19 forsvinner? Hvor vanlig er de ulike symptomene, og hva er gjennomsnitlig inkubasjonstid? Her er noen harde fakta om koronaviruset.

Symptomene på om man er smittet av koronavirus er godt kjent for de fleste: feber, hoste og tap av luktesans - blant annet. 

Men hvor vanlig er de ulike symptomene og hvor lenge må du forvente å være syk?

Hvor vanlig er symptomene?

En rapport fra Verdens helseorganisasjon1 basert på 56 000 personer med Covid-19 viser at de vanligste symptomene er:

 • Feber (88 prosent).
 • Tørr hoste (68 prosent).
 • Tretthet (38 prosent).
 • Hoste med oppspytt (33 prosent).
 • Kortpustethet (19 prosent).
 • Smerte muskler eller ledd (15 prosent).
 • Sår hals (14 prosent).
 • Hodepine (14 prosent).
 • Tett nese (5 prosent).
 • Hoste opp blod (1 prosent).
 • Rosa/rødhet av det hvite i øynene (1 prosent).
 • Opptil 1 av 10 personer opplever diaré og kvalme 1-2 dager før de får andre symptomer.

Men hva med de muterte virusvariantene? Office for National Statistics2 har sett på hyppigheten av symptomer hos mennesker i Storbritannia siden slutten av 2020. Denne gjennomgangen viser at med Kent-varianten, altså det britiske muterte viruset, er noen symptomer litt vanligere og noen litt mindre vanlig enn med den opprinnelige varianten:  

Mer vanlig:

 • Sår hals (22 prosent med den nye varianten mot 18 prosent med den opprinnelige).
 • Hoste (33 prosent med den nye mot 28 prosent).
 • Tretthet (32 prosent mot 28 prosent).
 • Muskelsmerter (25 prosent mot 22 prosent).

Mindre vanlig:

 • Tap av/endring i luktesans og smak (15 prosent mot 18 prosent).

Likt for begge virusvariantene:

 • Kvalme (10 prosent).
 • Kortpustethet (13 prosent).
 • Diaré (7 prosent).
 • Magesmerter (7 prosent).

Median inkubasjonstid

Inkubasjonstiden er tiden fra man blir smittet til man får symptomer på sykdom.

For Covid-19 har en studie publisert i Annals of Internal Medicine3 sett på bekreftede tilfeller fra 50 provinser, regioner og land utenfor Wuhan, hvor det var mulig å identifisere en enkelt infeksjonskilde. Forskerne har funnet ut at:

 • Median inkubasjonstid (halvparten av alle tilfeller forekommer før denne tiden og halvparten etter) var 5,1 dager.
 • 97,5 prosent av personer som utvikler symptomer, vil ha fått dem innen 11,5 dager.

Dødsfall og Covid-19

Hvor stor er sjansen for å dø som følge av Covid-19?

En britisk studie publisert i BMJ4 fra april 2020 har undersøkt personer diagnostisert med COVID-19 og død. Den viser at:

 • 0,66 prosent døde (1 av 150 personer)
 • Alder spiller en stor rolle: i pasientgruppen varierte dødsratene fra 0,0016 prosent blant pasienter under 9 år til 7,8 prosent (1 av 12) blant pasienter over 80 år.
 • Den varierende statistikken over dødsrate for koronavirus, basert på tall fra 37 land, viser: cirka 1 av 300 blant personer under 60 døde, 1 av 15 blant alle over 60-årene og 1 av 7 blant over 80-tallet. 

Kilder

Referanser

 1. 2. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf
 2. 4. https://patient.info/news-and-features/coronavirus-how-quickly-do-covid-19-symptoms-develop-and-how-long-do-they-last
 3. 1. Lauer S, Grantz K, et.al. . 1. The Incubation Period of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) From Publicly Reported Confirmed Cases: Estimation and Application. 1. Annals of Internal Medicine 2020. doi:1. doi:https://doi.org/10.7326/M20-0504
 4. Elisabeth Mahase. 3. Covid-19: death rate is 0.66% and increases with age, study estimates. BMJ 2020. doi:3. doi:https://doi.org/10.1136/bmj.m1327