Nyhetsartikkel

Statiner og muskelsmerter

Mennesker som tar statiner og vet at legemiddelet kan gi muskelsmerter, rapporterer også oftest om denne bivirkningen. Dette kan føre til at enkelte velger bort medisinene, konkluderer forskerne bak en ny Lancet-publisert studie.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Muskelsmerter blir gjerne koblet til statiner - som en mulig bivirkning. Statiner er en samlebetegnelse på legemidler som virker mot for høyt kolesterol.

Les mer om muskelplager som bivirkning av statiner i NHI.no

Men en ny studie publisert i The Lancet viser at mennesker som bruker statiner, i større grad rapporterer om muskelsmerter hvis de vet at de tar dette legemiddelet.

Les hele artikkelen i The Lancet her

Muskelsmerter som bivirkning

Funnene kobler forskerne til den såkalte nocebo-effekten - at folk opplever bivirkninger fordi det er forventet av dem.

Dette var en todelt studie, der den første delen var en dobbelt-blinded randomisert studie (RCT): verken legene eller deltakerne visste om de fikk stoffet eller en placebo.

Deretter, etter tre år, fortsatte studien som en åpen ikke-randomisert forlengelse: Nå fikk deltagerne muligheten til enten å forsette eller begynne å ta legemiddelet.

65 prosent valgte å bruke medisinene og disse ble fulgt opp i nye to år.

Forskerne kunne nå se om det var noen forskjell i rapporterte bivirkninger i de to studiene.

Første fase av forsøket ble gjennomført i 1998-2002 og inkluderte 10.180 pasienter i alderen 40-79 med høyt blodtrykk og minst tre andre kardiovaskulære risikofaktorer.

Pasientene ble randomisert til å motta atorvastatin (10 mg) eller placebo. 

Kan få fatale følger å kutte medisinen

I den dobbel-blindede, randomiserte studien, så forskerne at deltagerne i begge gruppene rapporterte omtrent likt om bivirkninger. Både når det gjaldt muskelsmerter, søvnforstyrrelser og ereksjons-problemer.

I denne fasen var altså frekvensen av muskelrelaterte symptomer likt om pasientene fikk en statin eller placebo. Imidlertid var muskelrelaterte symptomer i løpet av den ikke-blinde fasen av studien følgende: symptomene var 41 prosent mer vanlig blant personer som tok statiner, sammenlignet med de som ikke tok statiner.

Forskerne mener resultatene viser en nocebo-effekt - der pasientens opplevelse av bivirkninger er knyttet til at det forventes bestemte bivirkninger av en behandling.

Forskerne mener at omtalen av de negative effektene av statiner førte til at mange stoppet å ta dem - eller ikke startet med dem i det hele tatt - og at dette kan få alvorlige konsekvenser med tanke på at man ikke forebygger hjerteinfarkt og slag.

Kilder

Referanser

  1. Gupta A, Thompson D, et.al. Adverse events associated with unblinded, but not with blinded, statin therapy in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial—Lipid-Lowering Arm (ASCOT-LLA): a randomised double-blind placebo-controlled trial and its non-randomised non-blind extension phase. The Lancet 2017.
  2. www.nhs.uk/news