Nyhetsartikkel

Å passe barnebarna gir økt helsegevinst

Besteforeldre som deltar i barnebarnas oppvekst og bidrar med omsorg, har en tendens til å leve lenger enn de som ikke har slike oppgaver.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Eldre mennesker som hjelper og støtter andre, gjør kanskje også seg selv en tjeneste. Et internasjonalt forskerteam har funnet ut at besteforeldre som har omsorg for sine barnebarn, i gjennomsnitt lever lenger enn besteforeldre som ikke har det.

Det viser en studie publisert i tidsskriftet Evolution and Human Behavior.

Forskerne gjennomførte overlevelsesanalyser av over 500 personer i alderen 70 år og eldre, basert på data fra Berlin Aging Study - en database med personer i alderen 70 år eller eldre fra tidligere Vest-Berlin.

Deltagerne ble intervjuet og gjennomgikk medisinske tester hvert andre år fra 1990 til 2009.

Forskerne ønsket ikke i denne studien å undersøke besteforeldre som hadde hovedansvar for barnebarna, men dem som hjalp til og satt barnevakt i ny og ne.

Omsorg gir helse

besteforeldre, barnebarn

Forskerne sammenlignet ulike grupper: besteforeldre som passet barnebarn, besteforeldre som ikke hadde et slikt ansvar, men også eldre uten barnebarn som ga omsorg til andre mennesker utenfor familien - som naboer eller venner.

Etter å ha korrigert for deltagernes alder og helsetilstand, viste resultatene at besteforeldre som passet barnebarn hadde 37 prosent lavere sjanse for å dø i løpet av de neste 20 årene, sammenlignet med de som ikke passet barnebarn.

Det var ingen forskjeller i risikoen for død når man sammenlignet besteforeldre som ikke passet barnebarn, og de av deltagerne som ikke var besteforeldre.

Forskerne så også spesielt på eldre som ikke hadde barnebarn, og fant ut at de som hjalp sine voksne barn, hadde 57 prosent lavere sjanse for å dø enn de som ikke ga hjelp til barna.

Forskerne viste også at denne positive effekten av å gi omsorg ikke var begrenset til å hjelpe til innen familien: Eldre som rapporterte om at de støttet og ga omsorg til andre mennesker, hadde 60 prosent lavere sjanse for å dø innen den gitte perioden enn de som ikke ga omsorg til andre.

Forskerne konkluderte altså med at alle mennesker som hjelper andre og gir omsorg, har større sannsynlighet for å leve lenger enn andre. Dette gjelder både besteforeldre som passer sine barnebarn, foreldre som følger opp sine voksne barn og barnløse som hjelper andre i sitt sosiale nettverk.

Forskerne skriver at det lenge har vært teorier om at en omsorgsrolle vil påvirke helsa positivt og redusere dødeligheten til den som hjelper. Forskerne i denne studien antyder at det er sammenhenger der blant annet hormonelle systemer aktiveres ved å yte omsorg.

Balansegang

besteforeldre, barnebarn

Ralph Hertwig, direktør ved Max Planck Institute for Human Development i Berlin, sier i en nyhetsmelding fra Universitetet i Basel at det å hjelpe til ikke skal misforstås som et universalmiddel for et lenger liv.

- En moderat nivå av å yte omsorg ser ut til å ha positive effekter på helsen. Men tidligere studier har vist at mer intense engasjement fører til stress, som har negative effekter på fysisk og psykisk helse, sier Hertwig.

Dette er en undersøkelsen som har begrensninger, blant annet kan den ikke bevise årsak og virkning.

Kilder

Referanser

  1. Hilbrand, S., Coall, et.al. Caregiving within and beyond the family is associated with lower mortality for the caregiver: A prospective study. Evolution and Human Behavior 2016. DOI:10.1016/j.evolhumbehav.2016.11.010 DOI
  2. https://www.unibas.ch/en/News-Events/News/Uni-Research/Helping-pays-off--People-who-care-for-others-live-longer.html