Nyhetsartikkel

Ikke trå hunden på hårene

Frykter du fallskader? Da bør du være forsiktig når du lufter hunder og jager katter.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Medskyldige i en prosent av fallskadene

Tidligere har vi skrevet artikler som viser fordelene ved å være kjæledyreier. Denne gangen ser vi nærmere på en av risikoene. For i slutten av mars 2009 publiserte amerikanske Centers for Disease Control and Prevention en rapport der de har sett nærmere på omstendigheten rundt fallskader der hunder eller katter er medskyldige i fallet. Tallene er samlet inn i USA i perioden 2001-2006. I følge rapporten var hunder eller katter forbundet med ca. en prosent av de vel 8 millioner fallskadene som blir behandlet ved akuttmottak hvert år.

Kvinner skades dobbelt så ofte som menn

Nær 88 prosent av fallskadene som var forårsaket av katt eller hund, var forbundet med hunder, mens det i 12 prosent av tilfellene var en katt som var den skyldige. Kvinner ble skadet dobbelt så ofte som menn. De fleste skadene rammet barn i alderen 0-14 år, og voksne i alderen 35-54 år. De skadene som oftest ble behandlet, var bruddskader, støtskader og skrubbsår. Den høyeste andelen brudd fant de blant de eldste - altså de som var over 75 år. Nærmere 80 prosent av de som ble innlagt, ble innlagt med bruddskader.

Snubler over kjæledyret

De fleste fallene skjedde i eller like utenfor hjemmet. Blant fall som involverte hunder, forekom over 60 prosent av tilfellene i eller rundt hjemmet. Bare 16 prosent av tilfellene skjedde på gaten eller andre offentlige steder. I resten av tilfellene er det ikke oppgitt hvor skadene oppsto. 26 prosent av disse fallene skjedde når den skadde gikk tur med hund, og det som oftest skjedde var at hundelufteren falt eller snublet over hunden (ca. 30 prosent), eller de ble dyttet eller trukket overende (vel 20 prosent). I nærmere ni prosent av tilfellene var det kjæledyrets leker, utstyr eller lignende som var involvert i fallet.

De gangene katter var skyldige, skjedde nærmere 90 prosent av fallene i hjemmet. I over halvparten av disse fallene var det ikke oppgitt hva som hadde skjedd, men i vel 10 prosent av tilfellene skjedde fallet i forbindelse med at de hadde jaget katten. De fleste av skadene oppsto da personen snublet eller falt over en katt.

Lydighetskurs for hunden kan forebygge fall

Å lufte hunder og jage kjæledyr var forbundet med flest skader - men detaljene om fallene er altså begrenset. Andre begrensninger ved rapporten er blant annet at informasjonen kun er hentet inn fra amerikanske akuttmottak - altså ingen fra legekontor eller andre behandlingssteder. Informasjonen om hva som skjedde, og hvor det skjedde, er også ufullstendig. Rapporten har kun tatt for seg fallskader som ikke har hatt dødelig utfall, og episoder som har involvert både katter og hunder er også utelatt.

CDC påpeker at forebyggende tiltak mot fallulykker bør balanseres opp mot helsefordelene ved å ha kjæledyr. Risikoen for fall kan reduseres ved å informere om at det å lufte hunder eller jage kjæledyr kan føre til fall, skriver de videre. Andre tiltak som anbefales, er å sørge for at hunden er godt oppdratt, og gjerne har deltatt på lydighetskurs - noe som kan redusere risikoen for at hunden skal dytte eller trekke kompisen overende.

Vil du vite mer?

Kjæledyr bra for helsen

Forebygg hundebitt