Nyhetsartikkel

Adventsquiz 5 2017

Hvor stor andel av personer over 65 år har minst en fallepisode per år?

Adventsquiz 5. desember: Ulykker i forbindelse med nissens fall gjennom pipa er lite rapportert, men kan trolig forekomme.
Adventsquiz 5. desember: Ulykker i forbindelse med nissens fall gjennom pipa er lite rapportert, men kan trolig forekomme.

Tilleggsspørsmål: Blant de som har en fallepisode - hvor ofte ender fallet med et brudd?

Vet du svaret?

Svaret kan du skrive på våre Facebook-sider. Svaret vil bli lagt ut i morgen formiddag.

Riktig svar

Omlag en tredjedel av alle over 65 år har minst én fallepisode pr år, og av dem som faller, er halvparten utsatt for gjentatte fall. Kvinner faller oftere enn menn.

I omtrent fem prosent av tilfellene ender fallet i et brudd, oftest i håndledd, hofte eller i ryggen.

Les mer om forebygging av fall og fallskader i denne artikkelen.