Nyhetsartikkel

Andel nye tilfeller av demens på vei ned

Forekomsten av demens er forventet å øke i takt med at vi stadig blir eldre.

Forekomsten av demens er forventet å øke i takt med at den gjennomsnittlige levealderen øker, men ifølge nyere beregninger avtar den aldersspesifikke forekomsten av demens i land med høy inntekt.

Dette ifølge en studie som ble publisert i New England Journal of Medicine i februar 2016.1

Noen få tidligere studier har antydet samme trend, men disse studiene har enten vist en trend som ikke var statistisk sterk nok, eller forskerne har stolt på sammenligninger av forekomsttall innhentet på mange ulike tidspunkt.

Les også vår oversiktsartikkel om demens

Betydelig reduksjon

I denne studien har forfatterne overvåket deltagere for demens siden 1975. I analysen, som inluderte 5205 personer på 60 år eller mer, undersøkte forfatterne fem-års forekomst av demens gjennom fire epoker. Den første av de fem epokene var fra 1979 til 1983. Forekomsten av demens var da 3.6 per 100 personer. Den andre epoken var fra 1986 til 1991-tallet, her fant de at 2.8 av 100 ble rammet av demens. Tredje epoke var fra 1992 til 1998. Da var forekomsten beregnet til 2.2 per 100 personer. Den fjerde epoken var fra 2004 til 2008. Her var forekomsten på 2.0 per 100 personer. Denne risikoreduksjonen ble kun observert hos personer som hadde fullført videregående skole. Forekomsten av de fleste vaskulære risikofaktorer (unntatt fedme og diabetes), og risikoen for demens forbundet med slag, atrieflimmer eller hjertesvikt har gått ned over tid, men ingen av disse trendene kan helt forklare nedgangen i forekomst av demens.

Les også: Å leve med demens - intervju med pårørende

Forekomsten vil fortsatt øke

Forfatterne konkluderer med at blant deltagerne i denne studien (the Framingham Heart Study), har forekomsten av demens blitt redusert i løpet av tre tiår. Faktorer som har bidratt til denne reduksjonen, har ikke blitt fullstendig identifisert. Til tross for at prognosene antyder en eksplosiv økning av demenstilfeller i løpet av de neste fire tiårene på grunn av et økende antall eldre i risikogruppa, kan kanskje primær- og sekundærforebygging være nøkkelen til å redusere omfanget av den forventede økningen. Denne studien gir forsiktig håp om at noen typer demens muligens kan forebygges eller i det minste forsinkes. Men det understreker også vår ufullstendige kunnskap om de observerte trendene, og behovet for ytterligere forklaringer av faktorer som bidrar til denne nedgangen, for bedre å forstå og muligens påskynde denne gunstige trenden.

Til tross for at forfatterne så en trend som viste en reduksjon i antall nye tilfeller med demens, vil forekomsten på verdensbasis fortsette å øke i takt med at forventet levealder øker. Dette gjelder særlig for de personene som er mest økonomisk sårbare, de eldste i land med høy inntekt, og personer i land med lav- til middels inntekt - der gjennomsnittlig levealder og byrden av vaskulære risikofaktorer øker raskest.

Se også vår animasjon om Alzheimers sykdom:

Kilder

Referanser

  1. Satizabal CL, Beiser AS, Chouraki V, Chêne G, Dufouil C, Seshadri S. Incidence of Dementia over Three Decades in the Framingham Heart Study. N Engl J Med 2016; 374: 523-32. www.nejm.org