Nyhetsartikkel

Arbeid i åpent kontorlandskap kan ha negative effekter

Åpne kontorløsninger kan ha økonomiske fordeler på kort sikt, men disse fordelene kan være lavere enn kostnadene knyttet til redusert trivsel, svekket samspill med kollegaer, økt sykefravær, og mindre tilfredshet med arbeidet og arbeidsplassen.

Dette ifølge en svensk studie som ble publisert i tidsskriftet Scandiniavian Journal of Work Environment i januar 20181. Den aktuelle studien var en spørreundersøkelse som ble sendt til 1500 svenske eiendomsmeglere. 271 personer svarte på undersøkelsen.

Målet med studien var å undersøke hvordan ulike kontorløsninger påvirket ansattes samspill med kollegaer, trivsel og tilfredshet på jobb.

Mange bedrifter etablerer åpne kontorløsninger

I innledningen skriver forfatterene at tallrike private og offentlige organisasjoner har etablert åpne kontorløsninger, og mange bedrifter vurderer å bytte fra tradisjonelle cellekontor til åpne løsninger.

Vanlige argumenter for åpne kontorløsninger er at det er kostnadseffektivt, at det er et fleksibelt oppsett, at man antar det vil gjøre samspillet mellom ansatte enklere, og tror at det vil bedre ytelse og produktivitet. Problemet er at resultater fra studier ikke støtter disse antagelsene.

Neste side