Informasjon

Lange arbeidsdager kan gi helseplager

Har du lange arbeidsdager, øker sjansen for at du blir syk.

[imported]

Det viser en rapport fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) som har kartlagt hva lange arbeidsdager og skiftarbeid gjør med helsa vår.

En av fire ansatte i Norge jobber skift eller turnusarbeid, og tall fra SSB viser at antallet er stadig økende. STAMI har gitt ut en rapport som viser hvilke sammenhenger internasjonal forskning har funnet mellom arbeidstid og helse.

Det er forskerne Jenny-Anne Sigstad Lie og Anthony S. Wagstaff ved STAMI som sammen med ytterligere fire kolleger står bak rapporten. De har gått systematisk gjennom omtrent 450 fagartikler innen temaet og konkluderer ikke uventet med at lange arbeisdager og nattarbeid påvirker helsa vår på mange måter.

Risikoen øker

Skal vi tro rapporten fører lange arbeidsdager til en gradvis reduksjon av yteevnen vår. Dette fører igjen til økt risiko for ulykker. Kort oppsummert kan lange arbeidsdager og ukurante arbeidstider gi økt risiko for psykiske plager, samt plager som muskel- og skjellettsykdommer og hjerte- og karsykdommer.

Også natt- og skiftarbeid gir de samme risikoene: økt fare for ulykker og økt risiko for psykiske plager og hjerte- og karsykdommer. Muskel- og skjelettplager, mage- og tarmplager, enkelte kreftformer, spontanabort og nedstatt frukbarhet kan også bli et resultat av nattarbeid og lange dager på jobb.

Forstyrrende søvn

Faren for at det skal skje ulykker på arbeidsplassen øker dramatisk med lange dager, slår forskerne fra STAMI fast. En fersk studie fra Japan illustrerer dette. Den viser at japansk pleiepersonell som jobber 2-skiftsordning (12-timers skift) har tre ganger så stor risiko med innsovningsproblemer som de som jobber om dagen. Risikoen for dårlig søvnkvalitet er også doblet for de som jobber 12-timers skift.

For kort søvn kan føre til endringer i stoffskifte, dårligere humør, nedstatt reaksjontid og mer helseplager. Produksjonen av” søvnhormonet” melatonin er vanligvis på topp om natten og lav om dagen. Ved nattarbeid vil hormonets normale døgnvariasjon endres.

Øker med alderen

Trolig er det også er en sammenheng mellom alder og nattarbeid. Jo høyere alder, jo dårligere er evnen til å hente seg inn etter et nattskift. En studie fra Sverige blant svenske lokomotivførere viser at den negative effekten av nattarbeid er størst blant eldre arbeidstakere. De eldste arbeiderne veksler oftere mellom søvnfaser, har flere oppvåkninger og hyppige vannlatinger som forstyrrer søvnen.

STAMI konkluderer med at alle studier som handler om skiftarbeid og nattarbeid fant negative pyskiske reaksjoner knyttet til å arbeide om natta. Både ny og eldre forskning viser at skiftarbeidere har større risiko for hjerte- og karsykdommer enn dagarbeidere. Likevel er det lys i tunnelen: Det går an å redusere den negative virkningen av skiftarbeid ved å tilby fleksible løsninger som igjen fører til at den enkelte arbeidstaker føler seg mer selvstendig.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Referanser: Lie Sigstad J, Gulliksen E, et al. Arbeidstid og helse. En systematisk litteraturstudie. Statens arbeidsmiljøinstitutt 2008.