Informasjon

Sykdom i slekten

I utredningen av et nyoppstått sykdomsbilde er det viktig for legen å vite om det er opphopning av bestemte sykdommer i slekten, om du kan være arvelig belastet.

[imported]

Hopp til innhold

Betydningen av familiehistorien

Vi kan rammes av mange sykdommer. De fleste er heldigvis uskyldige og vil gå over av seg selv. Nettopp dette er viktig for legen - at de vanligste sykdommer forekommer oftest og at de sjelden behøver behandling. I utredningen av et nyoppstått sykdomsbilde vil derfor legen vurdere de vanligste og mest sannsynlige sykdommene først. Overhyppighet av en tilstand i din familie gjør at legen kanskje må stokke om på listen over hvilke tilstander som er mest sannsynlig. I utredningen av et sykdomsbilde er derfor familiens helsehistorie viktig.