Informasjon

Arvelig sykdom

Kjennskap til arvelig sykdom i familien kan gi legen viktig informasjon ved utredning av sykdom. Dersom det er opphopning av bestemte sykdommer i slekten, kan du være arvelig belastet.

Betydningen av familiehistorien

Vi kan rammes av mange sykdommer. De fleste er heldigvis ufarlige og vil gå over av seg selv. Nettopp dette er et viktig utgangspunkt for legen i utredningen av en tilstand - at de vanligste sykdommer forekommer oftest og at de sjelden behøver behandling. I utredningen av et nyoppstått sykdomsbilde vil derfor legen vurdere de vanligste og mest sannsynlige sykdommene først. Overhyppighet av en tilstand i din familie gjør at legen kanskje må stokke om på listen over hvilke tilstander som er mest sannsynlig. I utredningen av et sykdomsbilde er derfor familiens helsehistorie viktig.

Neste side