Informasjon

Arvelig sykdom

Temaside om Korona

Arvelige sykdommer

Oppskriften til hvordan kroppen vår skal bygges, ligger i arvestoffet, DNA-molekylene våre. Kodingen av bestemte anlegg, for eksempel fargen på øynene, er bestemt av et avgrenset område av DNA-molekylet og kalles et gen. Noen av disse genene stammer fra mor, andre fra far. Det hender at denne informasjonen kopieres litt feil. Feilen blir værende i en del av DNA-molekylet og den kan overføres videre til barn og barnebarn - barna arver et gen som inneholder en feil. I noen tilfeller kan disse "feilene" gjøre at man blir mer disponert for enkelte sykdommer. Det er ikke uvanlig at slike feil blir båret av en familie i mange generasjoner. Informasjon om familiens sykdomshistorie er derfor viktig.

Familiens sykdomshistorie kan aldri forutsi din helse i fremtiden med 100 prosent sikkerhet, men den kan si noe om at ting er mer eller mindre sannsynlig. Sykehistorien kan avdekke at du har økt risiko for enkelte sykdommer. Påvisning av spesifikke feil i enkelte gener kan derimot forutsi enkelte sykdommer med stor sikkerhet. Slik kunnskap om økt risiko for sykdom, enten den bare bygger på sykehistorien eller på DNA-funn, bør i en del tilfeller få den konsekvensen at du treffer forebyggende tiltak for å redusere denne risikoen for å bli syk. Slike forhåndsregler kan være:

  • Kostholdstilpasninger
  • Livsstilsendringer
  • Forebyggende medikamentell behandling
  • Jevnlig kontroll av sykdomsmarkører, for eksempel blodprøver
  • Gentesting for å bekrefte om du er bærer av en bestemt genfeil
  • Vurderering av ellers uvanlige forklaringer på sykdom om du skulle bli syk
  • Få vurdert risikoen for å videreformidle egenskapen til dine barn

Dersom en feil avdekkes hos deg, kan også andre i familien bære på feilen. Dette gjør at du kan virke som en advarsel til øvrig familie om at de også må være på vakt overfor denne sykdommen. Om en feil først er påvist, kan det beregnes hvor stor risikoen er for at fremtidige barn vil arve denne egenskapen.

Forrige side Neste side