Informasjon

Arvelig sykdom

Fallgruver

At en familie har samlet sin sykdomshistorie, er til det felles beste for hele familien. Som regel er det å samle den medisinske familiehistorien ikke vanskelig. Ofte er det noen i slekten som har bedre oversikt enn andre. Bestemor kan kanskje være den beste informasjonskilden?

Ikke alle er fortrolig med å dele sin sykdomshistorie med andre, mange opplever sykdom som svært personlig informasjon. Det er en rekke eksempler på dette:

  • Psykiatrisk sykdom og alkoholisme kan være vanskelig å snakke om
  • Opplevelser kan være vanskelig å snakke om da de vekker triste minner. Eksempel på dette er abort
  • En vanlig forsvarsmekanisme er å undertrykke smertefulle opplevelser, dette er ofte underbevisst - det vil si at vi ikke selv er oppmerksom på mekanismen. Det kan gjøre at en rett og slett ikke husker viktig medisinsk informasjon selv.
  • Manglende forståelse av medisinske tilstander kan også gjøre at viktig viten blir oversett. Verdien av en samlet familiehistorie om sykdom kan også være et hinder for samling av disse opplysningene

Vi alle er forskjellige. Hvor grensen går når det gjelder hva som er støtende/vanskelig å snakke om, varierer fra person til person.

Forrige side Neste side