Informasjon

Arvelig sykdom

Hvilken type informasjon er nyttig?

Formålet med å kartlegge familiens sykehistorie er å forsøke å samle så mye korrekt helseinformasjon som mulig. Du vil trolig ikke finne svar på alle dine spørsmål. Ikke la "hull" i historien plage deg, de vil som regel avklares over tid. Familiens sykehistorie bør helst gå minst tre generasjoner tilbake i tid. I tillegg til foreldre, besteforeldre og barn kan du forsøke å samle informasjon om onkler, tanter, kusiner, nieser og nevøer.

Når du samler informasjon for den enkelte person, forsøk å få følgende spørsmål besvart:

 • Kjønn
 • Fødselsinformasjon og eventuelt tidspunkt og årsak for dødsfall
 • Sykdom eller andre medisinske problem. Ved hvilken alder dukket slike problem opp?
 • Kosthold, treningsvaner, røykevaner eller andre uvaner, vektproblem
 • Enkelte spesifikke sykdommer er mer knyttet til arv og bør konkretiseres, de viktigste omfatter:
  • Hjertesykdom, høyt blodtrykk eller høyt kolesterol
  • Hjerneslag
  • Diabetes
  • Kreft
  • Astma
  • Gikt/leddplager
  • Mental sykdom
  • Nyresykdom
  • Alkoholisme eller annen misbruk
  • Medfødte feil fra fødselen av
  • Tap av syn eller hørsel
  • Lærevansker, eventuelt mentalt tilbakestående
  • Aborter og dødfødsel
 • Etnisk bakgrunn og hvor den enkelte kommer fra, kan også gi verdifull informasjon da enkelte sykdommer særlig er knyttet til visse områder rundt i verden
Forrige side Neste side