Informasjon

Arvelig sykdom

Innhenting av informasjon

Det viktigste er kanskje å få understreket formålene med dine spørsmål. Forklar at du ønsker å samle familiens sykdomshistorie, noe som kan være et meget viktig verktøy for leger og helsearbeidere dersom noen i familien skulle bli syk. Familiens sykehistorie kan kanskje til og med forhindre noen fra å bli syk ved at nødvendige forebyggende tiltak blir iverksatt. Informasjonen du samler, må gjøres tilgjengelig for alle de berørte familiemedlemmene.

Taktikker som kan være nyttige:

  • Gå selv foran som et godt eksempel og del din egen sykehistorikk med øvrige familiemedlemmer først, for det er som regel lettere å få ut informasjonen når en først har fått "hull på byllen". Om du allerede har samlet litt historisk informasjon, for eksempel om helsen til oldeforeldre, kan dette også være en god innfallsport når en skal begynne å stille spørsmål (del noe først - så kan du "kreve" noe)
  • Prøv å stille åpne spørsmål (spørsmål som kan besvares på flere måter)
  • Noen kan ha lettere for å dele på informasjon om de konfronteres i enerom, over telefon eller skriftlig
  • Sørg for å ordlegge deg forsiktig, prøv å ikke virke støtende
  • Ikke begynn utspørringen med personlige spørsmål, begynn utspørringen med å stille spørsmål om familien som helhet
  • Ikke still utdypende spørsmål om personlig sykehistorie når det ikke er nødvendig (bruk korte og konsise spørsmål)
  • Ikke avbryt, særlig om det er personlige tema som motparten prøver å forklare (vær en god lytter)
  • Ikke kommenter det du blir fortalt, prøv å lytte uten å bedømme informasjonen du blir gitt
  • Respekter ønsker om at noen vil holde informasjon for seg selv. Dette gjelder både om familiemedlemmer ikke ønsker å dele informasjonen med andre enn deg, eller at de ikke ønsker å gå dypere inn i enkelte problemstillinger
  • Respekter det dersom noen ikke ønsker å dele sin personlige sykehistorie med deg
Forrige side Neste side