Informasjon

Arvelig sykdom

Hvordan samle informasjonen?

Den mest oversiktlige måten å samle informasjonen på er gjennom et familietre. Dette er et diagram som viser hvordan slekten er bygd opp. Den medisinske informasjonen du har avdekket, knyttes til den enkelte personen i familietreet. Dersom du ikke er sikker på informasjon om sykdom eller årsak til død, ikke spekuler i dette. Om du gjetter feil, kan dette få uheldige følger. Slektsforskere kan gi verdifull informasjon om hvordan du bygger et familietre.

Når du først har samlet informasjonen, bør du få andre familiemedlemmer til å vurdere og kommentere informasjonen du har samlet. Din lege bør også få se familietreet. Han/hun kan kanskje stille spørsmål som kan tydliggjøre den medisinske informasjonen og konsekvensene av informasjonen. Dersom denne informasjonen synliggjør behov for tester, nødvendige eller forebyggende tiltak, kan legen som regel iverksette disse.

Har du først laget et slikt medisinsk familietre, og det tilkommer større endringer i dette, bør din lege også informeres om det.

Lykke til med oppgaven!

Forrige side