Nyhetsartikkel

B-mennesker: Høyere risiko for tidlig død

En britisk studie har vist at B-mennesker har ti prosent høyere risiko for tidlig død enn A-mennesker. B-mennesker har også høyere risiko for en rekke sykdommer.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

B-mennesker hadde høyere risiko for tidlig død uansett årsak enn A-mennesker, ifølge en prospektiv kohortstudie som ble publisert i Chronobiology International i april 20181.

Den påviste risikoøkningen var høyest blant de eldste.

Høyere risiko for sykdom

De som foretrekker å være lenge oppe på kvelden og natten, har også høyere risiko for en rekke andre tilstander. Dette er sykdommer som diabetes type 2, psykisk sykdom, nevrologisk sykdom, tilstander knyttet til åndedrettet og tilstander i mage og tarm. Sammenhengen mellom det å være B-menneske og risiko for tidlig død, ble funnet hos både kvinner og menn.

Forfatterne skriver at tidligere studier på dette området har påvist høyere forekomst av metabolsk sykdom og hjerte- og karsykdommer hos B-mennesker, mens den aktuelle studien er den første som har sett på risiko knyttet til økt dødelighet.

Kronisk feiljustering

Deltagerne i studien var 433 268 personer i alderen 38 til 73 år. Omtrent 27 prosent av deltagerne ble identifisert som definitive morgenmennesker, 35 prosent som moderate morgenmennesker, 28 prosent som moderate kveldsmennesker, og ni prosent som definitive kveldsmennesker.

Analysene ble justert for faktorer som kunne spille inn på resultatet, som alder, kjønn, etnisitet, røyking, BMI, søvnvarighet, sosioøkonomisk status, og andre samtidige sykdommer.

Forfatterne påpeker at den økte risikoen kan skyldes risikofaktorer knyttet til atferd og psykiske eller fysiske risikofaktorer. Mange av disse kan knyttes til kronisk feiljustering mellom den indre biologiske klokken, og den pålagte timingen knyttet til arbeid og sosiale aktiviteter.

De skriver videre at de nåværende bevisene antyder at det å ha en døgnrytme der man foretrekker å være sent oppe, kan øke risikoen for flere sykdommer.

Behov for mer forskning og strategier for å bedre helseutfallet

Tidligere studier har vist at det å være B-menneske er forbundet med mindre sunt kosthold, større risiko for diabetes type 2, høyt blodtrykk, depresjon og stemningslidelser, større tendenser til impulsivitiet, større inntak av alkohol, nikotin og koffein, og større inntak av ulovlige rusmidler - noe som kan reflektere biologiske forskjeller eller muligheter som følger med det å være sent oppe.

Forfatterne skriver at det er behov for mer forskning om de fysiologiske konsekvensene som følger med det å være B-menneske. Å forstå forbindelsen mellom kronotype og dødelighet, kan føre til utvikling av strategier som kan redusere risikoen forbundet med å være B-menneske.

Slike strategier kan inkludere terapi som retter seg mot døgnrytmen, og som skreddersyr tidsplaner tilpasset de ulike kronotypene når det er mulig. Denne typen strategier har potensiale til ikke bare å bedre helse og velvære for denne gruppen, men også forventet levetid.

Kilder

Referanser

  1. Knutson KL, Schantz M. Associations between chronotype, morbidity and mortality in the UK Biobank cohort. Chronobiology International 2018. www.tandfonline.com