Informasjon

Bedre å måle blodtrykket hjemme

Spesielt pasienter med hypertensjon kan ha god nytte av å måle sitt eget blodtrykk.

Noen ganger kan det være bedre å gjøre sin egen helsesjekk. To studier anbefaler pasienter med hypertensjon (høyt blodtrykk) å gjøre egne målinger hjemme ved hjelp av blodtrykksapparat.

Stor vitenskapelig enighet

Hjemmemålinger bør også inngå i helsetjenestetilbudet for pasienter med høyt blodtrykk, mener forskerne bak studiene. Forskningsgruppen besto blant annet av eksperter fra den amerikanske hjerteforeningen (American Heart Association) og det amerikanske nettverket for høyt blodtrykk (American Society of Hypertension).

Anbefalingene støttes av Det europeiske nettverket for høyt blodtrykk (European Society of Hypertension), som også har kommet fram til samme konklusjon. Lederne for de to ulike studiene har presentert anbefalingene i en felles kommentar i det medisinske tidsskriftet The Lancet.

Legebesøk forhøyer blodtrykket

Både det amerikanske og europeiske fagmiljøet har laget retningslinjer som erkjenner at den tradisjonelle blodtrykksmålingen på legekontoret er mindre nøyaktig og at hjemmemålinger gir bedre resultater. Det er to hovedgrunner til dette.

For enkelte kan stress og angst øke blodtrykket betraktelig under et besøk hos legen. Disse pasientene kan ha et svært høyt blodtrykk under undersøkelsen, selv om det vanligvis er helt normalt. Dette fenomenet kalles ofte "kontorblodtrykk" eller "hvit frakk-blodtrykk", ettersom det oppstår på legekontoret.

I tillegg rekker vanligvis ikke legen å foreta mange nok målinger til å kunne gi en bra gjennomsnittsverdi av blodtrykket ditt.

Les også: Måling av blodtrykket

Mål blodtrykket hjemme!

Den generelle anbefalingen fra ekspertene er klar. Har du hypertensjon bør du måle blodtrykket på egenhånd ved hjelp av et blodtrykksapparat. Gjøres målingene med jevne mellomrom i trygge omgivelser hjemme, vil du ikke bare få muligheten til å gjøre mange målinger, men også unngå det såkalte "kontorblodtrykket".

I dag er blodtrykksapparater billigere enn tidligere, samtidig som teknologien er blitt bedre og målingene mer pålitelige. Blodtrykksapparater er på vei til å bli allemannseie.

Ifølge retningslinjene er det tilstrekkelig å bruke gjennomsnittet av de 12 siste målingene som en angivelse av blodtrykket ditt. Hjemmemåling fører også til bedre kontroll og oppfølging for pasienten som behandles for høyt blodtrykk, skriver forfatterne i kommentaren.

Om høyt blodtrykk

Høyt blodtrykk betyr at trykket i kroppens pulsårer er høyere enn normalt. Høyt blodtrykk regnes ikke som en sykdom i seg selv, men er en belastende faktor for hjertet, og medfører en risiko på lang sikt for utvikling av blant annet hjerneslag og hjerteinfarkt.

Ideelt sett skal blodtrykket ligge under 140/90, målt i millimeter kvikksølv (mm Hg). Over 100.000 mennesker behandles med blodtrykkssenkende medisiner i Norge.

Se også vår oversikt over høyt blodtrykk

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Parati G, Pickering TG. Home blood-pressure monitoring: US and European consensus. Lancet 2009; 373: 876-8.