Informasjon

Bedre holdning hjelper mot ryggplager

Selv om lave ryggsmerter er noe som rammer de fleste av oss før eller siden, er det få typer behandling som viser særlig god effekt mot slike plager.

En britisk studie har funnet at den komplementære behandlingsformen Alexanderteknikk, gir gode resultater for de som lider av kroniske ryggplager.

Lave ryggsmerter er en plage som rammer 80-90 prosent en eller flere ganger i løpet av livet. Faktisk er ryggsmerter den største enkeltdiagnose for trygdeutbetalinger og utgjør ca 15% av alle langtidssykmeldte og ca 10% av alle uførepensjoner. Nå har forskere funnet at den komplementære behandlingsformen Alexanderteknikk har god effekt for pasienter som lider av disse plagene.

Forbedret funksjon, bedre livskvalitet og færre dager med smerte

Totalt 579 pasienter deltok i studien, som ble publisert i British Medical Journal (BMJ) i august 20081. Deltagerne i studien hadde kroniske eller tilbakevendende lavere ryggsmerter. De ble delt inn i fire grupper. 144 deltagere som fikk vanlig behandling (blant annet treningsråd fra lege), 147 fikk massasje, 144 fikk 24 behandlinger med Alexanderteknikk, mens 144 fikk seks behandlinger med Alexanderteknikk. Halvparten av hver av gruppene ble randomisert (tilfeldig utvalgt) til å trene i tillegg.

Resultatene fra studien viser at den gruppen som hadde det beste behandlingsresultatet, var den som fikk individuell behandling i Alexanderteknikk fra kvalifiserte lærere. Gruppen som fikk 24 behandlinger i Alexanderteknikk hadde best resultat, og opplevde forbedret funksjon, livskvalitet og færre dager med smerter.

18 dager færre med smerte - i måneden

Ett år etter at studien startet, hadde gruppen som hadde fått 24 behandlinger med Alexanderteknikk, gjennomsnittlig opplevd at antall aktiviteter som ble begrenset på grunn av ryggsmerter var redusert med 42 prosent. Antallet dager med smerte hadde falt til bare tre dager i måneden - sammenlignet med 21 dager i måneden i kontrollgruppen.

Massasje hjalp i tre måneder, men effekten av massasje var ikke lenger betydelig etter ett år. Trening alene hadde beskjeden effekt på aktiviter etter både tre og tolv måneder. En serie med seks behandlinger med Alexanderteknikk fulgt av treningsanbefalinger fra lege, var bare 70 prosent så effektivt som 24 behandlinger med Alexanderteknikk i løpet av et år.

Lærer å kjenne igjen og unngå vaner som gir smerte

Behandling i Alexanderteknikk er en individuell tilnærming som er utviklet for å skape livslange ferdigheter i egenbehandling. Opplæringen skal hjelpe hver enkelt til å kjenne igjen, forstå og unngå dårlige vaner som påvirker holdning og nevromuskulær koordinasjon.

Gjennom behandlingstimene blir personlige mønstre og vaner du har ved bruk av musklene og skjelettapparatet, kontinuerlig vurdert. Dette gjelder både når du er i bevegelse, og når du er i ro. Det blir lagt særlig vekt på uønskede spenninger i hodet, nakken, og ryggraden. Veiledningen blir gitt i form av muntlige instruksjoner og håndkontakt, noe som tillater avlastning av ryggsøylen. Det blir også lagt vekt på at deltageren bruker tid i mellom behandlingene på å øve på og ta i bruk teknikkene.

Skiller seg fra andre behandlingsformer

Forskeren som ledet studien, sier ifølge britiske Medical Research Council, at årsaken til at denne teknikken hjelper, sannsynligvis er fordi den begrenser muskelspenninger, styrker muskler som påvirker holdningen, forbedrer koordinasjon og fleksibilitet og avlaster ryggsøylen. Dette betyr at det vil være færre aktiviteter der utførelsen begrenses av ryggsmerter.

Forfatterne av studien påpeker at Alexanderteknikken skiller seg fra manipulasjon, ryggskoler og konvensjonell fysioterapi.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Little P, Lewith G, Webley F, Evans M, Beattie A, Middleton K, Barnett J, Ballard K, Oxford F, Smith P, Yardley L, Hollinghurst S, Sharp D. Randomised controlled trial of Alexander technique lessons, exercise, and massage (ATEAM) for chronic and recurrent back pain. . BMJ 2008; 337: a974. .