Nyhetsartikkel

Bedre livskvalitet for eldre med diabetes

Diabeteskomplikasjoner som hjerteinfarkt, slag, amputasjoner og tidlige dødsfall har blitt betydelig færre blant eldre med diabetes. Hos yngre voksne med diabetes ser man derimot flere komplikasjoner.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette ifølge en studie som ble publisert i The Lancet Diabetes & Endocrinology i juni 20161. Forskerne har analysert data fra amerikanske undersøkelser og funnet at voksne med type 1 eller type 2 diabetes som ble født på 1940-tallet, opplevde funksjonshemning ved høyere alder enn de som ble født på 1930-tallet.

Halvering av komplikasjoner

Analyser fra perioden 1990-2010 viser store reduksjoner i fem representative komplikasjoner blant voksne med diabetes. Den største absolutte reduksjonen ble sett ved hjerteinfarkt, en reduksjon på 68 prosent i løpet av en 20-årsperiode, mens forekomsten av hjerneslag gikk ned med 53 prosent. Antallet amputasjoner ble redusert med 52 prosent, mens sluttstadier av nyresykdom gikk ned med 29 prosent. Nedgangen i komplikasjoner blant personer med diabetes er langt mer markert enn den tilsvarende nedgangen blant personer uten diabetes. Således er risikoen forbundet med alle komplikasjoner halvert i 2010 sammenlignet med 1990 blant personer med diabetes.

Dog, fortsatt har personer med type 1 eller type 2 diabetes kortere forventet levetid etter 50-års alder og før 70-års alder, og flere år levd med nedsatt funksjonsevne enn de som ikke hadde diabetes.

Store forbedringer innen behandling

Funnene antyder at tiltakene for å fremme en sunn livsstil, fremskritt innen diabetesbehandling og andre kroniske sykdommer som hjertesykdom, økt popularitet av prosedyrer som innsettelse av hofte- og kneproteser, har redusert sykeligheten ved diabetes.

Gjennom de siste tiårene har forbedringer av risikofaktorer hos personer med diabetes vært lik eller bedre enn den hos befolkningen uten diabetes. Dette henger sannsynligvis sammen med at diabetes har blitt definert som en risikofaktor for hjerte- og karsykdom, slik at mange pasienter med diabetes har blitt behandlet med statiner. Det har også vært forbedringer innen flere av behandlingsprosessene - inkludert egen overvåkning av sykdom og blodsukker, fot- og øyeundersøkelser, diabetesundervisning, og vaksiner mot influensa og pneumokokker. Studier har også vist at det blir gitt mer oppmerksom behandling ved diagnosetidspunktet og i det første året etter behandling.

Unge voksne har minst forbedring

I USA ser det ut til at unge voksne med type 2-diabetes er unntaket. Denne gruppen har minst forbedring innenfor behandling og risikofaktorer for komplikasjoner. Disse unge skiller seg ut på flere måter:

Forekomst av røyking hos personer med diabetes som er under 40 år, er høyere (25%) enn hos de uten diabetes (20%). I den øvrige diabetesbefolkningen har det vært stor nedgang i antall personer som røyker siden 1970-tallet.

Voksne under 40 år med høyt blodtrykk har 50 prosent mindre sjanse for å bli behandlet for høyt blodtrykk, og 40 prosent lavere sjanse for å få kontroll på sykdommen enn voksne over 60 år, og de har mye større sannsynlighet enn andre aldersgrupper for å ha veldig dårlig glykemisk kontroll. Det ser ut til at de i mindre grad bryr seg om de helsemessige konsekvensene av sin diabetes. En viktig forklaring kan være at økningen i type 2-diabetes blant ungdom og unge voksne er størst blant de med lav utdannelse og lav inntekt. En annen forklaring kan være usikkerhet om når man skal sette i gang hjertebeskyttende behandling for yngre mennesker generelt. Økningen av leveår med sykdommen betyr flere år der man er eksponert for kronisk hyperglykemi og relaterte konsekvenser, til tross for årlige reduksjoner i komplikasjonsrater.

Middelaldrende voksne står for en større andel av totale hendelser blant pasienter med diabetes enn tidligere. Mens middelaldrende voksne med diabetes tidligere utgjorde 20 prosent av alle tilfeller av slag hos personer med diabetes, og 20% av alle dødsfall på grunn av høyt blodsukker og en tredjedel av amputasjoner i USA, så står nå samme gruppe for en tredjedel av slagtilfellene, 40 prosent av dødsfallene og mer enn halvparten av amputasjonene.

Kilder

Referanser

  1. Gregg EW, Sattar N, Ali MK. The changing face of diabetes complications. The LANCET Diabetes & Endocrinology 2016; 4 (6): 537-47. www.thelancet.com