Nyhetsartikkel

Bedre produksjon med god form

Stadig flere bedrifter satser på å motivere og hjelpe ansatte til et sunnere liv, og det er nok ikke helt uten baktanker: Ansatte som spiser sunt, trener og har en generelt sunn livsstil, er mer produktive enn de som tar mer usunne valg.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

En stor andel av befolkningen i yrkesaktiv alder deltar ikke i arbeidslivet på grunn av helseplager. Både langtidsfravær og uførepensjonering er i hovedsak knyttet til muskel- og skjelettrelaterte plager, psykiske lidelser og sammensatte tilstander, ifølge en artikkel publisert av Norges forskningsråd1.

Flere arbeidsgivere har lenge vært opptatt av den gode effekten bedriften kan få, ved at de bidrar til at ansatte får en bedre helse. Mange arbeidsplasser er aktive innen bedriftsidrett, eller de har inngått avtaler med treningssentre. Andre har innført sunnere måltid på arbeidsplassen eller fruktavtaler.

Les også: Mirakelkur for kropp og sinn

Betydelig bedre helse og arbeidsevne

I en studie som ble publisert i tidsskriftet Work i 20092, ønsket forfatterne å undersøke effekten et treningsprogram har på arbeidsevne blant kvinner som jobber i helse- og sosialtjenesten.

205 kvinner som jobbet innen helse- og sosialtjenesten i en kommune i Sverige, fikk tilbud om et slikt program. Referansegruppen besto av 165 kvinner som hadde samme type jobb i en annen svensk kommune, men som ikke fikk et slikt treningsprogram.

Deltagerne svarte på et spørreskjema ved studiens start, og etter 36 måneder.

Hos kvinnene som var under 45 år, ble arbeidsevnen og den generelle helsen betydelig forbedret. For kvinner over 45 år ble fremtidige arbeidsforventninger forbedret. Kvinner som hadde noe smerter i muskel og skjelett, opplevde forbedringer med tanke på fremtidige arbeidsforventninger, arbeidsevne og generell helse. For kvinner med mer smerter i muskel- og skjelett, ble forbedringer observert for den generelle helsetilstanden og fremtidig arbeidsforventning.

Forfatterne oppsummerer resultatene med at et godt strukturert treningsprogram på arbeidsplassen kan være nyttig og bidra til at den enkelte opplever forbedring i egen kapasitet, samt forbedret helse og velvære.

Les også: Slik får du motivasjon og tid til å trene

Neste side