Nyhetsartikkel

Bedre produksjon med god form

Stadig flere bedrifter satser på å motivere og hjelpe ansatte til et sunnere liv, og det er nok ikke helt uten baktanker: Ansatte som spiser sunt, trener og har en generelt sunn livsstil, er mer produktive enn de som tar mer usunne valg.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

En stor andel av befolkningen i yrkesaktiv alder deltar ikke i arbeidslivet på grunn av helseplager. Både langtidsfravær og uførepensjonering er i hovedsak knyttet til muskel- og skjelettrelaterte plager, psykiske lidelser og sammensatte tilstander, ifølge en artikkel publisert av Norges forskningsråd1.

Flere arbeidsgivere har lenge vært opptatt av den gode effekten bedriften kan få, ved at de bidrar til at ansatte får en bedre helse. Mange arbeidsplasser er aktive innen bedriftsidrett, eller de har inngått avtaler med treningssentre. Andre har innført sunnere måltid på arbeidsplassen eller fruktavtaler.

Les også: Mirakelkur for kropp og sinn

Betydelig bedre helse og arbeidsevne

I en studie som ble publisert i tidsskriftet Work i 20092, ønsket forfatterne å undersøke effekten et treningsprogram har på arbeidsevne blant kvinner som jobber i helse- og sosialtjenesten.

205 kvinner som jobbet innen helse- og sosialtjenesten i en kommune i Sverige, fikk tilbud om et slikt program. Referansegruppen besto av 165 kvinner som hadde samme type jobb i en annen svensk kommune, men som ikke fikk et slikt treningsprogram.

Deltagerne svarte på et spørreskjema ved studiens start, og etter 36 måneder.

Hos kvinnene som var under 45 år, ble arbeidsevnen og den generelle helsen betydelig forbedret. For kvinner over 45 år ble fremtidige arbeidsforventninger forbedret. Kvinner som hadde noe smerter i muskel og skjelett, opplevde forbedringer med tanke på fremtidige arbeidsforventninger, arbeidsevne og generell helse. For kvinner med mer smerter i muskel- og skjelett, ble forbedringer observert for den generelle helsetilstanden og fremtidig arbeidsforventning.

Forfatterne oppsummerer resultatene med at et godt strukturert treningsprogram på arbeidsplassen kan være nyttig og bidra til at den enkelte opplever forbedring i egen kapasitet, samt forbedret helse og velvære.

Les også: Slik får du motivasjon og tid til å trene

Usunne vaner kan gi betydelig tap av produksjonstid

HERO - The Health Enhancement Research Organization viser i en nyhetssak på sine hjemmesider til en stor studie som ble publisert i Population Health Management i oktober 20123-4. I denne studien deltok over 19.000 personer som jobbet hos tre store bedrifter. Funnene i studien viser at usunne, individuelle livsstilsvalg kan medføre betydelig tap i produksjonstid. Studien viser at selv bare en usunn vane øker sannsynligheten for tapt produktivitet:

  • De som hadde et usunt kosthold hadde 66 prosent høyere sannsynlighet for å oppgi tapt produktivitet, enn de som jevnlig spiste helkorn, frukt og grønnsaker.
  • De som trente bare av og til, hadde 50 prosent større sjanse for å oppgi å ha lavere produktivitet, enn de som trente jevnlig.
  • De som røkte, hadde 28 prosent høyere sannsynlighet for å oppgi fall i produksjon, enn ikke-røykere.
  • Studien viser også at de som ikke trodde de ville få støtte i arbeidsmiljøet til å være fysisk aktive og emosjonelt sunnere, hadde større risiko for å få et fall i produksjonsnivå.

Les også: Hva skjer i kroppen når du slutter å røyke?

Lavest produksjonstap blant de over 60 år

Forskningsresultatene bekrefter at tap av produktivitet er forbundet med lavt velvære, dårlig helseadferd, forhøyet helserisiko og kronisk sykdom, skriver forfatterne i oppsummeringen av artikkelen. Studien viste også at produksjonstapet var høyest blant de i 30-39-års alder, og lavest blant de over 60 år.

Enkelte bedrifter belønner ansatte som tar ekstra godt vare på helsa si. IBM tilbyr f.eks sine ansatte opp til to utbetalinger i året på 150 dollar, dersom de fullfører internettbaserte spørreskjema som dreier seg om sunne matvaner, trening, barns helse og total helsesituasjon. For å oppnå utbetalinger må de vise til visse resultat, som kan være for eksempel vekttap, kostholdsendringer, eller å ha satt seg et treningsmål.

En effektiv og populær aktivitetskonkurranse her til lands, er "Sykle til jobben"-aksjonen. Dette er Bedriftsidrettens aktivitetskonkurranse for fysisk aktivitet - som i 2013 arrangeres for 40. år på rad. Du må ikke sykle til jobben for å delta. Du kan også gå, løpe eller lignende.

Flere norske bedrifter og kommuner belønner ansatte som trener. Belønningen kan være premier som blir trukket blant de mest aktive, belønning per tilbakelagt kilometer, eller å få lov til å bruke en time av arbeidstiden per uke til å trene. For mange er det kanskje belønning nok å få tid, motivasjon og støtte, eller hjelp, til å få tilrettelagt trening, og slik få muligheten til et sunnere liv.

Les også: Sykle til jobben

Kilder

Referanser

  1. Årsaker til sykefravær og utstøtning fra arbeidslivet (Norges forskningsråd) www.forskningsradet.no
  2. Vingård E, Blomkvist V, Rosenblad A, Lindberg P, Voss M, Alfredsson L, Josephson M.. A physical fitness programme during paid working hours – impact on health and work ability among women working in the social service sector: A three year follow up study . WORK 2009; 34 (3): 339-344. iospress.metapress.com
  3. Employer health incentives: Employee wellness programs prod workers to adopt healthy lifestyles - Harvard School of Public Health www.hsph.harvard.edu
  4. Poor employee health habits drive lost productivity according to major new study of nearly 20.000 american workers - The Health Enhancement Research www.the-hero.org