Nyhetsartikkel

Betydningen av armbevegelser for å forebygge fall

Begrensning av armenes bevegelse når man sklir øker andelen fall med to til tre ganger.

Det viser en studie som ble forhåndspublisert på nett i tidsskriftet Human Movement Science i oktober 20221.

Målet med studien var å bedre forstå hva slags betydning armene har for å forebygge fall dersom man sklir.

Fire grupper

Deltagerne i studien var 64 unge voksne som ble tilfeldig delt inn i fire grupper. Disse skulle gå en bestemt distanse med ulike begrensninger av armene.

Gruppene ble delt inn slik:

  • Deltagerne fikk ha fri bevegelse av armene
  • Begge armene hadde begrenset mulighet for bevegelse
  • Armen på motsatt side av foten som skled, var begrenset
  • Armen på samme side som foten som skled, var begrenset

 

Deltagerne bruke beskyttelsesutstyr og gikk på en gangvei. På denne gangveien ble de utsatt for forhold som gjorde at de (uventet) skled.

Gruppen som fikk begrenset begge armene, falt oftere enn gruppen som fikk bevege armene fritt (63 prosent mot 19 prosent).

De som fikk begrenset bevegelighet i armen på motsatt side av foten som skled, opplevde flere fall enn de som begrenset armen på samme side (69 prosent mot 31 prosent).

Funnene antyder at armbevegelsene hjelper oss å gjenvinne balansen når vi sklir. Bevegelse i armen på motsatt side av foten som sklir er viktigst.

Det kan være fornuftig å trene armer og reaksjonsevne i armene for å forebygge fall.

Kilder

Referanser

  1. Lee Confer JS, Kulig K, Powers CM. Constraining the arms during a slip perturbation results in a higher fall frequency in young adults. Human Movement Science 2022. www.sciencedirect.com