Nyhetsartikkel

Bildequiz uke 46 2022

Vet du hvilken tilstand denne personen har, eller hva som er årsaken til det du ser på bildet?

I ukens bildequiz vil du få presentert bilder av en sykdom eller tilstand som kan kjennes igjen på lett synlige tegn. Vet du hvilken tilstand personen som er avbildet i denne saken, har?

Svaret kan du skrive på våre Facebook-sider. Det riktige svaret vil bli publisert på mandag i uke 47, som en lenke nederst i denne artikkelen.

Hint

Bildequiz
  • Kan være arvelig, men cirka 2/3 tilfeller skyldes nyoppståtte genendringer (mutasjoner).
  • Man regner med at det er omtrent ett tilfelle per 6000 fødsler.
  • Kan gi svulstvekst i mange organer. Hyppigst i hud, hjerne, hjerte og nyrer.
  • Over halvparten av pasientene fungerer helt normalt.
  • Mange er bærere av tilstanden uten å ha symptomer.
  • Kan gi en rekke ulike symptomer avhengig av hvor skadene sitter og hvor store de er. Hud, hjerne, nyrer, hjerte, øyne, lunger og tenner er de organene som oftest rammes.
  • Noen vanlige problemer ved tilstanden er hyperaktivitet, raserianfall, tvangslidelser, redusert intelligens, søvnforstyrrelser og autisme-lignende atferd.
  • Det finnes ingen behandling som kan kurere tilstanden.

Riktig svar

Riktig svar finner du ved å følge denne lenken.