Nyhetsartikkel

Biologisk alder - store forskjeller

Enkelte mennesker eldes tre ganger så raskt som andre. Forskere har undersøkt aldringstegn på en gruppe med relativt unge mennesker, og fant store forskjeller på biologisk alder.

I studien, som er publisert i Proceedings of the National Academy of Sciences, har forskerne undersøkt tegn på aldring hos personer født i 1972-1973 - fram til fylte 38 år.

Nesten 1000 mennesker var inkludert i studien.

Du kan lese mer om studien her

Aldring ble målt ved hjelp av å se på fysiske endringer - øynene, hår og bevegelighet i leddene - men også ved hjelp av observasjoner i organene, som nyrer, lever og lunger. Det ble gjort intervjuer av deltagerne og sett på metabolske risikofaktorer og på immunforsvaret.

Andre helsefaktorer forskerne så på var: kolesterolnivået, tannhelse, tilstanden til blodårene på baksiden av øynene (assosiert med hjernen) og lengden på telomerer - et område med små repeterte sekvenser i enden av et kromosom der en forkorting er knyttet til aldring.

Forskerne brukte et utvalg av disse biomarkørene for å gi deltagerne en biologisk alder da de var 38 år. Den biologiske alderen varierte fra under 30 år til nesten 60 år hos enkelte av deltagerne.

Økning i biologisk alder

Aldring

Det ble undersøkt hvordan endringene ved disse biomarkørene var da deltagerne var 26, 32 og altså til slutt 38 år.

- Vi undersøkte aldring hos relativt unge mennesker. De fleste studier om aldring handler om eldre, men hvis vi skal være i stand til å forebygge aldersrelaterte sykdommer, er vi nødt til å begynne å studere aldring hos unge mennesker, sier førsteforfatter Dan Belsky ved Duke University Center for Aging til Medical News Today.

De fleste av deltagerne hadde en biologisk alder som passet til den egentlige alderen. Men det var noen som ble "gamlere" tre ganger så raskt som andre. Det var også noen som ikke hadde økt sin biologiske alder i perioden 26 til 38 år.

- Uventet å se forskjeller så tidlig

Aldring

Personer med eldre biologisk alder gjorde det dårligere i tester som handlet om hjernefunksjon og hadde dårligere fysikk og så eldre ut.

En av de andre forskerne bak studien, Terrie Mofitt, sier til BBC News at det vil være nyttig å vite mer om folks biologiske alder, blant annet i forbindelse med bestemmelse av pensjonsalder - der enkelte må pensjonere seg fra arbeidet sitt mens de føler at de er på topp.

Forskerne sier at det var uventet å finne disse forskjellene så tidlig. De skriver også at ulikheten i tempoet på aldringen ikke i hovedsak skyldes gener. De viser til tidligere studier av tvillinger som viser at genetikk står for omtrent 20 prosent av årsaken til hvor raskt vi eldes.

Til The Independent, sier Mofitt at dette gir et håp om at man kan hjelpe mennesker til å få flere aktive og sunne år.

Kilder

Referanser

  1. Belsky D, Caspi A, et.al. Quantification of biological aging in young adults. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 2015. DOI:10.1073/pnas.1506264112 DOI
  2. www.videnskab.dk
  3. www.bbc.com
  4. www.independent.co.uk