Nyhetsartikkel

Blir helsa bedre hvis du tar badstu?

Flere studier antyder at jevnlig badstubruk kan gi både bedre hjertehelse, lengre liv og bedre livskvalitet. Men man bør ikke overdrive verken varighet eller temperatur.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

En badstue kan være et eget hus, eller et rom i et hus, og inneholder en elektrisk eller vedfyrt ovn med steiner. Vanligvis er det trebenker å sitte på, og i Norge finner man dem gjerne i tilknytning til badeanlegg eller treningsanlegg. I Finland og internasjonalt kalles det sauna. Finland er sannsynligvis det landet med sterkest tradisjoner knyttet til badstubruk: Ifølge Wikipedia er det over to millioner badstuer i Finland, mens innbyggertallet er på 5,4 millioner.

Særlig hjertesyke har blitt advart mot badstuebruk, men nyere forskning antyder at moderat badstubruk kan være gunstig for hjertehelsa: I februar 2015 ble det publisert en finsk studie i JAMA Internal Medicine1. Denne studien konkluderte med at jevnlig badstubruk kunne gi bedre hjertehelse og lenger liv.

Sannsynligvis gunstig ved mindre hjertefeil

Forskerne, som var fra University of Eastern Finland, fulgte 2300 middelaldrende menn gjennom 20 år. Forfatterne delte deltagerne inn i tre grupper etter hvor ofte de brukte badstue (sauna). Mennene brukte i gjennomsnitt 14 minutter per badstubesøk, og badstua hadde en temperatur på ca. 80 grader. I løpet av de 20 årene studien varte, døde 49 prosent av mennene som tok badstu en gang i uka, sammenlignet med 38 prosent av de som tok badstue to til tre ganger i uka, og 31 prosent av de som tok badstue fire til syv dager i uka. Hyppige besøk i badstua ble forbundet med lavere dødelighet fra hjerte- og karsykdom og slag. Forskerne skriver at det er usannsynlig at de som tok badstu ofte, var bedre stilt sosioøkonomisk enn andre deltagere, ettersom badstuer er så tilgjengelig i Finland.

Tidligere studier har også vist at jevnlige badstubesøk kan være fordelaktig for personer med risikofaktorer for hjertesykdom som høyt kolesterol, høyt blodtrykk og diabetes. Det kan forbedre blodårefunksjon og treningskapasitet, eller til og med redusere blodtrykk hos pasienter med hypertensjon. Det er generelt trygt og sannsynligvis gunstig for personer med milde hjertefeil, men ikke så fordelaktig for personer som nylig har hatt hjerteinfarkt, eller som har ustabil angina.

Neste side