Informasjon

Blodfortynnende medisiner og alkohol

Hvor mye og hvor ofte kan du drikke alkohol når du går på blodfortynnende medisiner?

I 2006 ble omtrent 80 000 personer behandlet med den blodfortynnende medisinen warfarin, som også er kjent under salgsnavnet Marevan®.

Marevan hemmer blodets evne til å levre seg og forebygger blodpropp. Ulempen er at Marevans blodfortynnende virkning gjør det vanskeligere å stoppe blødninger som oppstår. Alkohol kan forstyrre medikamentets effekt.

Dette må du passe på

Medisinens blodfortynnende virkning måles i skalaen INR (international normalized ratio). En høyere verdi av INR betyr at blodets evne til å levre seg er mindre. Blodet er da mer "tyntflytende".

Ifølge Nhi.no kan alkohol forstyrre blodlevringen og øke INR. Spesielt er det farlig med litt større mengder flere dager på rad, slik som noen utsettes for på feriereiser o.l. Små mengder vin eller øl ser ikke ut til å spille noen rolle, men unngå daglig bruk, og bruk så lite som mulig, er konklusjonen.

I pakningsvedlegget til Marevan kan du lese at alkoholinntak bør begrenses til et minimum, for eksempel til to flasker øl eller ett til to glass vin. Ved større inntak øker risikoen for blødning og dårligere koagulering av blodet.

Ufarlig med en halv flaske vin

Olav Spigset er professor i klinisk farmakologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Han mener at det ofte er uproblematisk å drikke alkohol når du er under behandling med blodfortynnende medikamenter.

Spigset henviser til vitenskapelige undersøkelser hvor pasienter som går på Marevan, har blitt servert moderate mengder alkohol uten at INR-verdiene har endret seg.

- Ingen verdens ting skjedde med INR-verdiene hvis inntil en halv flaske vin ble drukket. Jeg vil si at du uten problemer kan drikke mellom en halv og én hel flaske vin eller tilsvarende alkoholmengde i øl eller sprit dersom du bruker Marevan. Men jeg ville ikke ha gjort det så mange dager på rad, sier Spigset.

Unntakene

Men det finnes unntak. Pasientene med leversykdom må være svært forsiktige med eller avstå helt fra å bruke alkohol. Og de som har et for høyt kronisk alkoholforbruk eller er alkoholikere, kan også ta skade av å kombinere alkohol med blodfortynnende medisiner, understreker professoren.

- Ved daglig alkoholbruk over mer enn 3-4 dager kan kroppens nedbrytning av Warfarin øke og INR-verdien gå ned. Dermed øker blodets evne til å levre seg og også risikoen for blodpropp. Men på den annen side kan også alkohol i seg selv ha en viss blodfortynnende effekt, sier Spigset.

Til sist kan inntak av alkohol, framfor alt i store mengder eller over lengre tid, øke risikoen for blødning fra spiserør, magesekk og tarm. Hvis en blødning oppstår, vil bruken av Marevan føre til at blødningen blir større og mer alvorlig enn den ville ha blitt ellers, forteller Olav Spigset.

Vis måtehold

Spigset presiserer at du uansett skal vise generelt måtehold når du drikker alkohol. Han opplyser også om den ekstra faren mennesker på blodfortynnende behandling utsetter seg for hvis de drikker seg fulle.

- Dersom du faller og slår hodet ditt kan du lettere få en hjerneblødning. Dette kan i verste fall føre til døden.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Felleskatalogen. Marevan. Felleskatalogen 2008; felleskatalogen.no
  2. Håkonsen GD, Pettersen MH, Skurtveit S, Giverhaug T. Samtidig bruk av warfarin, analgetika og antiinflammatoriske midler. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:1217-20. Tidsskrift for Den norske legeforening