Nyhetsartikkel

Blodtrykksmedisiner virker best om de blir tatt om kvelden

Å ta blodtrykksmedisinene om kvelden kan føre til at blodtrykket blir betydelig lavere om natten og mindre risiko for å få blant annet hjertesvikt eller hjerteinfarkt.

Å ta blodtrykksmedisinene på kvelden kan gi mange fordeler. Det kan halvere risikoen for å dø av - eller få - et hjerteinfarkt, hjerneslag eller hjertesvikt i forhold til de som tar medisinen om morgenen.

Det hevder forskerne bak en studie publisert i European Heart Journal1 i oktober 2019.
Studien er en randomisert kontrollert studie som undersøkte hva som er best: å ta blodtrykkstabletter før man går og legger seg om kvelden, eller om morgenen.

To grupper pasienter

Vel 19 000 mennesker med høyt blodtrykk var inkludert i studien. Av disse hadde rundt 25 prosent diabetes type 2, 43 prosent var overvektige, 15 prosent var røykere og 10 prosent hadde hatt hjerte-og karsykdom, skriver NHS.uk2. Gjennomsnittsalderen på deltagerne var 60 år.
Deltagerne ble tilfeldig inndelt i to grupper - en gruppe tok medisinen om morgenen og den andre gruppen tok dem før leggetid.

Pasientene ble fulgt opp i 10 år, og de ble undersøkt en gang i året. Ved disse undersøkelsene ble det blant annet tatt blodprøver, og de fikk målt blodtrykk ved hjelp av en 48-timers blodtrykksmonitor.

Forskerne ønsket å undersøke forekomsten av blant annet hjerteinfarkt, hjerneslag og død av hjerte- og karsykdom blant deltagerne. Da de skulle analysere resultatene, tok de høyde for pasientens alder, kjønn, kolesterol, begynnende blodtrykk, røyking, diabetes og nyresykdom.

Resultatene

Om natten når vi sover, skal blodtrykket senke seg naturlig.

Hvis det ikke gjør det, og forblir konstant høyt, gir det deg økt risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag, skriver BBC Health3 som også omtaler studien.

I løpet av oppfølgingsperioden opplevde ni prosent av deltagerne å få problemer med hjertehelsa.

Deltagerne som tok blodtrykksmedisinene om kvelden før de skulle legge seg, hadde et klart lavere blodtrykk både om natten og på dagtid. Samtidig sank blodtrykket mer på natten i denne gruppa - sammenlignet med pasienter som tok medisinen hver morgen.
Resultatene til forskerne viste at pasienter som tok blodtrykksmedisinen ved leggetid, hadde 45 prosent lavere risiko (relativ risiko) for å bli syk sammenlignet med kontrollgruppen.

Forskerne konkluderer dermed med at å ta blodtrykksmedisinene ved leggetid kan gi bedre blodtrykkskontroll og redusere antall alvorlige hjerte- og karsykdommer.

Professor Ramon Hermida fra University of Vigo har ledet forskningen og sier til BBC Health: Resultatene fra denne studien viser at pasienter som rutinemessig tar sine blodtrykksenkende medisiner når de skal legge seg i stedet for når de våkner, har bedre kontroll på blodtrykket. Hun sier at resultatene fra studien viser at de som tar medisinen på kvelden, har en betydelig redusert risiko for død eller sykdom i forbindelse med hjerteproblemer.

Mens Vanessa Smith ved British Heart Foundation, sier til BBC at pasienter som tar medisiner om morgenen, bør rådføre seg med lege før de endrer på dette tidspunktet. Det kan være en grunn til det.  

Kilder

Referanser

  1. Hermida RC, Crespo JJ. Bedtime hypertension treatment improves cardiovascular risk reduction: the Hygia Chronotherapy Trial. European Heart Journal 2019. doi.org
  2. https://www.nhs.uk/news/medication/could-blood-pressure-tablets-be-more-effective-if-taken-bedtime/
  3. https://www.bbc.com/news/health-50122964