Nyhetsartikkel

Blodtrykksmedisiner virker best om de blir tatt om kvelden – mistanke om forskningsfeil

En studie publisert i European Heart Journal i 2019 hevdet at å ta blodtrykksmedisinene om kvelden kan føre til at blodtrykket blir betydelig lavere om natten og dermed gi mindre risiko for å få blant annet hjertesvikt eller hjerteinfarkt. En gruppe internasjonale fageksperter har nå gransket studien og bakgrunnsmaterialet, og konkluderer med at de ikke stoler på resultatene.

Temaside om Korona

En studie publisert i European Heart Journal i 2019 konkluderte at dosering av blodtrykksmedisin om kvelden i stedet for om morgenen, ga bedre blodtrykkskontroll og mindre hjerte-kar sykelighet.

- Artikkelen fikk mye oppmerksomhet over store deler av verden. Det var et enkelt og kostnadsfritt tiltak med stor betydning for blodtrykksbehandlingen, sier Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin ved NHI.

Stoler ikke på resultatene

Budskapet utløste også en grundig analyse av den aktuelle studien.

- En gruppe internasjonale fageksperter har nå gransket studien og bakgrunnsmaterialet, og konkluderer entydig med at de ikke stoler på resultatene. Tvert imot fraråder de rutinemessig dosering av blodtrykksmedisiner på kveldstid, sier Løge. 

Ekspertenes gransking av studien er publisert som en lederartikkel i tidsskriftet Blood Pressure. Du kan leser artikkelen her

De skriver i denne lederartikkelen at de mener situasjonen er alvorlig. De har sendt sine anmerkninger til redaktøren av European Heart Journal. Der er den aktuelle artikkelen nå merket med at de har mottatt en bekymringsmelding, og at lesere av artikkelen inntil videre må tolke resultatet med forsiktighet.

Neste side