Nyhetsartikkel

Brakkesyke

Brakkesyke - å være isolert over tid - enten man er alene eller sammen med noen få andre, kan virke inn på psyke og velvære. Heldigvis finnes det grep man kan ta for å tåle isolasjonen bedre.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

I en tid hvor alle som kan jobbe hjemmefra oppfordres til det, og hvor sosiale sammenkomster og samlinger ikke er tillatt, kan mange oppleve at isolasjonen virker inn på psykisk helse - selv om vi støtter opp om og vet hvor viktig tiltakene er. Særlig utfordrende kan det være for de som er pålagt å ikke gå ut i det hele tatt. Brakkesyke er et begrep man kan lese om i de fleste aviser i disse dager - men hva er egentlig brakkesyke?

Brakkesyke er ifølge Store Norske Leksikon en betegnelse på de psykologiske konsekvensene av at man må holde seg isolert over lengre tid, alene eller i en gruppe.

Brakkesyke er ikke en egen diagnose eller sykdom, men det er altså en betegnelse på de konsekvensene isolasjon på et avgrenset område over tid, kan gi.

Selve ordet henspiller på militæret, og soldater som har måttet oppholde seg mye på forlegningsbrakken - med lite variasjon og aktivitet. På engelsk brukes betegnelsen "cabin fever" om denne opplevelsen.

Les også: Syk av stress

Vanlig plager

I en studie som ble publisert i The Journal of Social Psychology i 1984, har forfatterne sett nærmere på hva dette er. Her ble 35 menn i alderen 17-84 år intervjuet. De mest fremtredende plagene de oppga at isolasjonen påførte dem, var utilfredshet, rastløshet, kjedsomhet, irritabilitet, og behov for å bryte rutinen.

Andre kilder oppgir også plager som sløvhet, konsentrasjonsproblemer, mangel på motivasjon, tristhet, og klaustrofobi.

Å tilbringe så mye tid hjemme og borte fra aktiviteter og mennesker man vanligvis omgir seg med, kan føre til at man føler seg ensom og fanget. Har man barn, kan det oppleves utfordrende å være rektor på hjemmeskolen, og håndtere barnas frustrasjoner på toppen av sine egne. At man ikke ser enden på isolasjonen og koronapandemien, kan også bidra til angst og stress.

Les også: Dette er mindfulness

Neste side