Nyhetsartikkel

Brakkesyke

Brakkesyke - å være isolert over tid - enten man er alene eller sammen med noen få andre, kan virke inn på psyke og velvære. Heldigvis finnes det grep man kan ta for å tåle isolasjonen bedre.

Temaside om Korona

I en tid hvor alle som kan jobbe hjemmefra oppfordres til det, og hvor sosiale sammenkomster og samlinger ikke er tillatt, kan mange oppleve at isolasjonen virker inn på psykisk helse - selv om vi støtter opp om og vet hvor viktig tiltakene er. Særlig utfordrende kan det være for de som er pålagt å ikke gå ut i det hele tatt. Brakkesyke er et begrep man kan lese om i de fleste aviser i disse dager - men hva er egentlig brakkesyke?

Brakkesyke er ifølge Store Norske Leksikon en betegnelse på de psykologiske konsekvensene av at man må holde seg isolert over lengre tid, alene eller i en gruppe.

Brakkesyke er ikke en egen diagnose eller sykdom, men det er altså en betegnelse på de konsekvensene isolasjon på et avgrenset område over tid, kan gi.

Selve ordet henspiller på militæret, og soldater som har måttet oppholde seg mye på forlegningsbrakken - med lite variasjon og aktivitet. På engelsk brukes betegnelsen "cabin fever" om denne opplevelsen.

Les også: Syk av stress

Vanlig plager

I en studie som ble publisert i The Journal of Social Psychology i 1984, har forfatterne sett nærmere på hva dette er. Her ble 35 menn i alderen 17-84 år intervjuet. De mest fremtredende plagene de oppga at isolasjonen påførte dem, var utilfredshet, rastløshet, kjedsomhet, irritabilitet, og behov for å bryte rutinen.

Andre kilder oppgir også plager som sløvhet, konsentrasjonsproblemer, mangel på motivasjon, tristhet, og klaustrofobi.

Å tilbringe så mye tid hjemme og borte fra aktiviteter og mennesker man vanligvis omgir seg med, kan føre til at man føler seg ensom og fanget. Har man barn, kan det oppleves utfordrende å være rektor på hjemmeskolen, og håndtere barnas frustrasjoner på toppen av sine egne. At man ikke ser enden på isolasjonen og koronapandemien, kan også bidra til angst og stress.

Les også: Dette er mindfulness

Ikke grav deg ned i skremmende nyheter

Hva slags personlighet man har, spiller inn på hvordan man opplever isolasjonen. Dersom du er sosial av natur og lite vant til å være hjemme, kan det nok raskere oppleves som plagsomt enn for den som trives godt med å tilbringe mye tid i eget selskap.

For å komme best mulig ut av situasjonen, finnes det tiltak som har positiv effekt.

I en artikkel fra 2002, en artikkel som ble skrevet i forbindelse med de verdensproblemene som den gang påvirket folk og førte til at endel isolerte seg, har WebMD samlet råd som skal være til hjelp.

Blant annet anbefaler de å ikke være for fokusert på nyheter - med andre ord sørg for å få med deg nødvendig informasjon, men ikke grav deg ned i alt av negative og skremmende nyheter.

Les også: Blir du engstelig av nyheter i mediene?

I tillegg råder de til å begrense alkoholinntaket og holde kontakten med venner. I dag kan de fleste av oss møte venner digitalt - og slik unngå total isolasjon.

Hold deg i aktivitet

Regelmessig trening er også gunstig. Selv om du må holde deg unna idrettslaget og treningssenteret, finnes det en rekke treningsprogram og videoer på nett som du kan følge.

Les også: Enkel styrketrening uten treningssenter

Bruk gjerne avslapningsteknikker for å finne ro. 

I en artikkel i Psychology Today fra mars 2020, gir forfatteren råd om hvordan man skal komme seg gjennom isolasjonen uten å gi tapt for brakkesyke. Øverst på listen over råd, står faste rutiner.

  • Sørg for å stå opp i rett tid hver dag, kle deg og ordne deg slik du vanligvis gjør når du skal på jobb. Pass også på å overholde jobb- og skoletid, slik at skole og fritid blir avgrenset, og ikke sklir ut. Sett av avgrensede områder til jobb og fritid, slik at det også blir et fysisk skille.
  • Ta pauser i frisk luft hvis du har anledning til det. Gå gjerne en tur etter jobb, men sørg for å holde anbefalt avstand til andre.
  • Begrens skjermtid til maksimalt to timer om dagen. 

Les også: Søvnproblemer hos unge har sterk sammenheng med bruk av bærbar teknologi

Dersom du kan bruke tiden til å få gjort noe fornuftig i huset, eller til å dyrke en hobby du har, kan det gjøre dagene lettere.

Les også: Fugletitting er bra for helsen

Romforsegselv.jpg

Rom for egentid

Isolasjon og ensomhet er en utfordring - en annen utfordring kan være det motsatte - å tilbringe mye tid tett sammen, kan også oppleves som en prøvelse. Pass på å finne rom til egentid. Om man har mulighet til å tilbringe noe tid på separate rom, kan det være gunstig. Alternativt kan man skape seg et lite rom, for eksempel med støydempende hodetelefoner og en god bok. 

Kilder

Referanser

  1. Rosenblatt PC, Anderson RM, Johnson PA. The Meaning of “Cabin Fever”. The Journal of Social Psychology 1984; 123: 43-53. www.tandfonline.com
  2. Store Norske Leksikon: Brakkesyke Forfatter: Svartdal F nhi.no
  3. Psychology Today: Combating Cabin Fever and Staying Productive in These Times www.psychologytoday.com
  4. WebMD: How to cope with cabin fever, 2002 www.webmd.com
  5. CNN Health: Do I have cabin fever? What is it, how to cure it edition.cnn.com
  6. Det norske akademis ordbok: Brakkesyke www.naob.no