Nyhetsartikkel

Covid-19 - varighet

Hvor lenge varer symptomer og plager ved covid-19 sykdom?

Sykdomsforløpet ved covid-19 varierer fra person til person. Noen av de som får påvist covid-19 sykdom, har ingen symptomer og plager, noen får alvorlig sykdom, men de fleste får et mildt til moderat forløp.

Studier fra Sør-Afrika tyder på at andelen som tester positivt på omikronvarianten blant de som har fått to vaksinedoser, er langt oftere uten symptomer (opptil 20 prosent) enn de som ble smittet med beta- og deltavariantene av viruset1.

Ifølge Folkehelseinstituttet2 vil gruppen med milde til moderate symptomer oppleve at symptomene går over etter en til to uker.

Les også vår pasientinformasjon om koronavirus

Symptomer kan komme og gå

I tilhelingsperioden kan man oppleve at symptomene kommer og går, ifølge Johns Hopkins Medicine34. Varierende grader av feber, utmattelse og pusteproblemer kan komme og gå i flere dager, eller til og med uker. Også svakhetsfølelse og endringer i smak og luktesans kan vare i uker til måneder etter at man fikk påvist sykdommen.

En undersøkelse gjort av amerikanske Centers for Disease Control and Prevention fant at selv med mild sykdom, også blant yngre voksne uten underliggende kronisk sykdom, kan covid-19 medføre langvarig sykdom. Men eldre voksne og personer med underliggende kronisk sykdom har høyere forekomst av langvarig covid-19 sykdom.

Så hvor lenge varer akutt covid?

Det finnes ikke noe entydig svar på det siden noen er uten symptomer, andre har milde til moderate symptomer og noen få utvikler alvorlig sykdom. Åpenbart er det slik at jo alvorligere syk du er, jo lengre ser sykdommen ut til å vare.

Og en rekke faktorer påvirker sykdomsforløpet og -varigheten: Om du er vaksinert eller uvaksinert, om du er gammel eller ung, om du har underliggende sykdom.

Enda er det få studier over sykdomsforløpet med omikronvarianten, men inntrykket er at omikron gir et mildere sykdomsforløp og dermed sannsynligvis i gjennomsnitt kortere varighet av sykdom.

Langvarig covid

Opptil en av fem personer med covid-19 infeksjon får long covid - eller langvarig covid-sykdom. Dette innebærer et sykdomsbilde som varer i mer enn tolv uker. De vanligste plagene ved long covid er fatigue, økt slapphet etter anstrengelser og kognitive plager som svekket hukommelse.

Les også: Ettervirkning av covid-19: Jeg ble forbigått av en mann med krykker

Alvorlige forløp som kan kreve behandling på sykehus, inntreffer ofte fire til syv dager etter at symptomene startet. I disse tilfellene opplever man en gradvis forverring av tilstanden, først og fremst i form av økende grad av tungpusthet.

Alvorlige tilfeller kan vare i seks uker eller mer, ifølge Johns Hopkins Medicine.

Virker ikke vaksinen?

-Mange opplever i disse dager at de tester positivt på covid-19, og mange blir syke. Og det på tross av at de har tatt både 1 og 2 vaksinedoser. Den mest sannsynlige forklaringen er nok at omikronvarianten har gjennomgått betydelige mutasjonsforandringer, noe som gjør at vaksinene som i sin tid ble utviklet mot alfavarianten, er mindre presise eller treffsikre til å slå ut dagens virus. Det er også derfor vaksineprodusentene nå er i ferd med å utvikle nye vaksiner som er skreddersydde for omikronvarianten, sier Terje Johannessen, som er professor i allmennmedisin, redaktør av Norsk Elektronisk Legehåndbok og ansvarlig redaktør for NHI.no.

-Selv om vi får en ny og mer effektiv vaksine mot dagens varianter av SARS-CoV-2, behøver ikke det å bety slutten på pandemien. Det ser ut til at vi må belage oss på nye runder med nye varianter av viruset også i tiden som kommer. Men det er lov til å håpe at de nye variantene i likhet med omikron, gir stadig mindre alvorlig sykdom. Det er den naturlige utviklingen for alle virus. Gjentatte mutasjoner vil gjøre viruset stadig mindre aggressivt og farlig, sier Johannessen.

WHO har tatt intitiativ til at vi må tenke nytt om fremtidens vaksiner. Vi må komme på offensiven overfor SARS-CoV-2, ikke bare sitte å vente på hvilke nye varianter som kommer. 

Kilder

Referanser

  1. Reuters. South African studies suggest Omicron has higher 'asymptomatic carriage'. January 11, 2022. www.reuters.com
  2. Folkehelseinstituttet: Fakta om koronaviruset SARS-CoV-2 og sykdommen covid-19 www.fhi.no
  3. Johns Hopkins Medicine: Coronavirus Diagnosis: What should I expect? Forfatter: Maragakis L www.hopkinsmedicine.org
  4. Johns Hopkins Medicine: Coronavirus symptoms: Frequently asked questions. Forfatter: Maragakis L www.hopkinsmedicine.org