Nyhetsartikkel

Dette bør du vite om farlige bakterier i badevannet

Når badevannet blir varmt og innbydende i Norge, trives også bakteriene. Det er spesielt Shewanella- og Vibriobakterier som kan forårsake infeksjoner i sommervarmen.

Når vanntemperaturen blir høy, kan bakterier i vannet forårsake infeksjoner hvis du bader med åpne sår1.

Hvilke bakterier er dette, og hvordan kan du unngå å bli smittet?

Les også vår pasientinformasjon om infeksjon med Vibrio vulnificus

Først et tilbakeblikk: Husker du ekstremsommeren 2018? Det var varmt i vannet og i lufta over svært lang tid. Den gang var det et utbrudd av Vibrio- og Shewanellainfeksjon og ifølge Folkehelseinstituttet2 ble det rapportert inn mer enn 100 Vibrio- og 20 Shewanella-infeksjoner i Norge. Dette er langt flere enn andre somre, som ikke var like varme over lang tid som i 2018.

Hvilke bakterier er dette?: Vibrio- og Shewanella bakterier finnes naturlig i sjøvann. Oftest fører smitte til milde infeksjoner som mellomørebetennelse, men i sjeldne tilfeller kan dette føre til alvorlige sårinfeksjoner. Forekomst av bakteriene skyldes ikke forurensning. Verken smak, utseende eller lukt av sjøvannet endres, men bakteriene trives i varmt vann. Vibriobakterien er mer vanlig enn Shewanella.

Er det bare varmen som skaper bakterievekst? Neida! Det er to miljøfaktorer som spiller inn: saltinnhold og temperatur. Hvis kombinasjonen av lavt saltinnhold  og høye vanntemperaturer (nærmere eller over 20 grader) er til stede samtidig, vil dette være gunstig for bakterieveksten. Særlig i Østersjøregionen er det lavt saltnivå. 

Maten vi spiser. Det er ikke bare ved bading med åpne sår at bakterien kan komme inn i kroppen vår. Den kan også smitte ved inntak av utilstrekkelig varmebehandlet infisert eller kontaminert sjømat, særlig skalldyr.

Hvilken skade kan de gjøre? På spesielt varme somre kan det forekomme fare for infeksjoner hvis man bader i sjøen med åpne sår (inkludert nylige tatoveringer). Alle er ikke like utsatt for å utvikle alvorlige infeksjoner. Unge og friske voksne har mindre risiko, mens eldre og personer med leversykdom og svekket immunsystem har høyere risiko for alvorlige infeksjoner.

Hvordan unngå å bli smittet av bakteriene? Rådene under gjelder bading i sjøvann med langvarig høye badetemperaturer: 

  • Personer som har et åpent sår som ikke kan tildekkes helt med vanntett plaster, bør unngå bading i sjøvann. Gjelder spesielt risikogrupper.
  • Eldre, og pasienter med kroniske sykdommer, spesielt lever og blodsykdommer, anbefales å bruke badesko ved bading.
  • Skylling av sår med ferskvann etter bading.
  • Kun korte bad. Etter bading bør man bør tørke seg grundig med rent håndkle.
  • God varmebehandling av sjømat fra områder med høy forekomst av vibriobakterier.
  • Personer som har badet i sjøen med sår, eller har pådratt seg et sår under bading, og utvikler symptomer (vanligvis innen 1 - 2 døgn) på sårinfeksjon, feber eller nedsatt allmenntilstand, bør raskt oppsøke lege/legevakt og opplyse om bading i sjøen.

Skal du bade i utlandet? For de som har åpne sår og skal bade utenfor Norge i kystområder der det kan være vekst av disse bakteriene, gjelder de samme forebyggende tiltakene. Aktuelle kystområder kan for eksempel være land land som grenser til Østersjøen, Svartehavet, Marmarahavet og noen steder langs kystlinjene i Nord-Amerika og Sørøst-Asia. Å følge de lokale baderådene vil være viktig. 

Kilder

Referanser

  1. NHI.no, Infeksjon med Vibrio vulnificus, 2021 nhi.no
  2. FHI; Bakterier i sjøvann kan gi infeksjoner, 2023 www.fhi.no