Nyhetsartikkel

Dette er sosial jetlag

Sosial jetlag handler om at døgnrytmen din ikke passer helt med samfunnets rytme for aktiviteter, skole og jobb.

Hvis døgnrytmen er på utur med arbeid og skole, vil du kanskje forsøke å kompensere med mer søvn i helgene?

Det er gjerne dette som blir omtalt som sosial jetlag: Det blir store forskjeller i søvnmønster mellom hverdag og helg. Å snu litt på døgnet i løpet av helgen forstyrrer døgnrytmen, noe som fører til økt tretthet og søvnmangel i begynnelsen av uken, spesielt på mandager.

Unge og nattemennesker

Begrepet ble skapt av den tyske forskeren Till Roenneberg i 2006. Han er professor i kronobiologi i München i Tyskland og har jobbet lenge med døgnrytmer, sosial jetlag og hvordan dette påvirker helsa.

Det er hovedsakelig unge mennesker og ekstreme kveldsmennesker som lider av sosial jetlag.

Mennesker er som kjent svært forskjellige og kanskje er det ikke så rart at vi har ulike preferanser med tanke på når vi foretrekker søvn og aktivitet. 

Noen liker å stå opp tidlig, andre er nattmennesker. Men hva du fortrekker, harmonerer ikke alltid med den sosiale tidsplanen enten det handler om jobb eller om å være oppe seint om kvelden. Hvis du vanligvis ikke sovner til midnatt, men blir vekket klokka 06.00, kan du ende opp med å få for lite søvn og oppleve symptomene på søvnmangel.

Å kompensere for dette tapet ved å sove lengre i helgen kan forverre søvnproblemene og få konsekvenser både for helsa og velvære. 

Helseskade

Sosial jetlag er i noen studier blitt knyttet til fedme, og også hjertesykdom og utvikling av diabetes. 

Studier viser at det er sammenheng mellom sosial jetlag og dårligere humør, søvnighet og tretthet, samt dårligere generell helse.

En måte å forhindre sosial jetlag på, er å la kroppen våkne naturlig. Det vil også være lurt å legge seg og våkne på samme tid - og som passer med døgnrytmen. Dette kan kreve ekstra søvn i begynnelsen for å eliminere søvngjeld, men man bør være konsekvent slik at man forhindrer de negative effektene av sosial jetlag.

 

Kilder

Referanser

  1. Ana Sandoiu, Going to bed later on weekends may harm your health, Medicalnewstoday, 2017 www.medicalnewstoday.com
  2. Fem frågor om Social jetlag, Stockholms universitet www.su.se
  3. Liji Thomas, Social Jetlag and Sleep, News-Medical.Net www.news-medical.net
  4. Sonia Chartier, Social jetlag: What is it?, A.Vogel, 2018 www.avogel.ca
  5. Jayna Nickert, Social Jetlag: What Are the Consequences?, Healthnews, 2023
  6. Till Roenneberg. The human sleep project. Nature 2013. www.nature.com