Nyhetsartikkel

Diabetes type 2: Fedme en kritisk risikofaktor

Fedme øker risikoen for å utvikle diabetes type 2 med minst seks ganger. Dette er uavhengig av genetisk disponering.

Det skriver København universitet i en nyhetsmelding1

Forskerne bak en ny studie melder at fedme er en kritisk risikofaktor for diabetes type 2, og at personer med fedme har seks ganger så stor risiko for å utvikle sykdommen som normalvektige. Dette er uavhengig av genetiske disponeringer. 

Det er forskere fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet som står bak forskningen. De har undersøkt forbindelsen mellom fedme, genetisk disponering og usunn livsstil og forekomsten av diabetes type 2. Studien er publisert i tidsskriftet Diabetologia2.

Fedme dominerer

- Vi fant ut at fedme er dominerende risikofaktor for å få diabetes type 2 sammenlignet med andre risikofaktorer. Dette understreker hvor viktig vektkontroll er i forebyggingen av diabetes type 2, sier to av forfatterne bak studien, Theresia Schnurr og Hermina Jakupovic i nyhetsmeldingen. 

Mens mennesker med fedme har seks ganger økt risiko for å utvikle sykdommen, har overvektige 2,4 ganger økt risiko sammenlignet med normalvektige.

Ellers viste resultatene at de med høyest genetisk risikoskår hadde dobbelt så stor risiko for å utvikle sykdommen som de med lavest. Mens de med den mest usunne livsstilen hadde 18 prosent høyere risiko enn de med den sunneste livsstilen. 

Deltagerne i studien

De danske forskerne inkluderte en gruppe på 4720 personer i undersøkelsen. Disse hadde utviklet diabetes type 2 i løpet av en oppfølgingsperiode på nesten 15 år. En tilfeldig valgt kohortgruppe på 5400 personer utgjorde kontrollgruppen. 

Gjennomsnittsalderen for alle deltagerne var 56 år - litt under halvparten var kvinner. Nesten 22 prosent av alle deltagerne ble klassifisert som fete, 43 prosent som overvektige og vel 35 prosent som normalvektige.

Videre hadde 40 prosent av deltagerne en sunn livsstil, dryge 34 prosent en middels sunn livsstil  og vel 25 prosent en usunn livsstil. Livsstil ble vurdert på bakgrunn av røyking, alkoholforbruk, fysisk aktivitet og kosthold.

Du kan lese mer om studien i tidsskriftet Diabetologia

 

Kilder

Referanser

  1. https://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2020/04/fedme-er-en-kritisk-risikofaktor-i-forbindelse-med-type-2-diabetes-uanset-genetik/
  2. Schnurr T, Jakupović H, et.al. Obesity, unfavourable lifestyle and genetic risk of type 2 diabetes: a case-cohort study. Diabetologia 2020. doi:https://doi.org/10.1007/s00125-020-05140-5