Nyhetsartikkel

Digitalt seminar: Hypertensjon

Ønsker du oppdatert kunnskap om hypertensjon? Se vårt digitale seminar. Dette seminarer inneholder blant annet foredrag fra tre eksperter. I tillegg finne du nyhetsartikler om hypertensjon, relevante animasjoner, quiz og oppdaterte pasientinformasjoner.

NHI.no PRO har flere digitale seminar for helsepersonell. Vi har fått tilbakemeldinger om at dette også kan være nyttig for legfolk. Seminarene som foreligger har temaene Type-2-diabetes, Nye antikoagulantia, Røykesluttkampanje, Legemiddelgjennomgang, Diagnostikk og behandling av depresjon, og Hypertensjon.

Hypertensjon

I dette digitale seminaret har vi invitert tre eksperter til å foredra om blodtrykksmålinger, om risikovurdering og -beregning, og om legemiddelvalg i behandlingen av hypertensjon. Foredragsholdere er: Aud-E. Stenehjem, overlege ved nyremedisinsk avdeling ved Ullevål sykehus. Tor Ole Klemsdal, avdelingsoverlege ved preventiv kardiologi, ved Oslo Universitetssykehus. Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk og privatpraktiserende hjertespesialist. I tillegg finner du nyhetsartikler om hypertensjon og relevante animasjoner, quiz og oppdaterte pasientinformasjoner.

NHI.no PROs digitale seminar om hypertensjon finner du her.