Nyhetsartikkel

Dødelighet ved spiseforstyrrelser

Hovedrisikofaktor for tidlig død ved anoreksi er varighet av sykdommen. Men også andre faktorer, som blant annet alkoholmisbruk, det å være singel, og svake til dårlige mellommenneskelige forhold til venner og søsken var med på å øke risikoen.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette ifølge en studie som ble publisert i The American Journal of Psychiatry i august 20131.

Oppfølgingsstudien som gikk over 20 år, viste at personer som hadde hatt anoreksi i en periode på 0-15 år, hadde mer enn tre ganger så høy risiko for tidlig død, sammenlignet med den generelle befolkningen. Hos de som hadde hatt anoreksi i 16 til 30 år, var risikoen for tidlig død nesten syv ganger så høy som i den generelle befolkningen.

Flest kvinner med anoreksi døde

Det er velkjent at risikoen for tidlig død er høyere hos pasienter med anoreksi enn pasienter med andre psykiatriske sykdommer, men tidligere har det ikke vært klart om det er en topp i dødelighet i sykdomsforløpet.

Deltakerne i studien var 246 pasienter med anoreksi eller bulimi, som hadde oppsøkt behandlingsapparatet. 51 av deltakerne hadde anoreksi med redusert matinntak, 85 hadde anoreksi hvor også overspising og renselse oppsto, og 110 hadde bulimi. Av disse ble 186 identifisert til å ha livsvarig forløp av anoreksi.

I løpet av perioden døde 16 av kvinnene. Av disse hadde 14 et livslangt forløp med anoreksi, og fire av disse dødsfallene var pga. selvmord. To av kvinnene hadde bulimi, uten noen historie med anoreksi.

Hadde vært syke i 7- 25 år

De fleste av dødsfallene oppsto i løpet av de ti første årene av studien. Forklaringen på dette er at disse kvinnene allerede hadde vært syke i mange år. Med ett unntak, hadde disse kvinnene vært syke i 7-25 år.

Faktorer som øker risikoen død, inkluderte alkoholmisbruk, lav KMI, dårlig psykososial fungering - særlig med tanke på arbeid, svake til dårlige mellommenneskelige relasjoner i forhold til venner og søsken, og det å være singel.

Forskerne konkluderer med at studien underbygger behovet for tidlig identifisering og inngrep, og antyder at blant de med lang varighet av sykdom, særlig når rusmisbruk, lav vekt, eller dårlig psykososial funksjon er til stede, øker risikoen for død betydelig.

Kilder

Referanser

  1. Franko DL, Keshaviah A, Eddy KT, Krishna M, Davis MC, Keel PK, Herzog DB. A Longitudinal Investigation of Mortality in Anorexia Nervosa and Bulimia Nervosa. The American Journal of Psychiatry 2013; 170 (8): 917-25. ajp.psychiatryonline.org
  2. Anorexia: Key Mortality Risk Factor Revealed Medscape www.medscape.com