Nyhetsartikkel

Døgnrytmen påvirkes av når du spiser

Det er ikke bare hva du spiser som kan påvirke helsen, men også når du spiser. Forskning viser at insulin spiller en viktig rolle i regulering av døgnrytmen, og dermed også for helsen ved skiftarbeid og jetlag.

Forskningen som ble publisert i tidsskriftet Cell i april 20191, er den første som identifiserer insulin som et hovedsignal som bidrar til å kommunisere timing av måltider til den biologiske klokken.

Forskerne tror at den nye kunnskapen kan bidra til nye måter å håndtere helseproblemer knyttet til forstyrrelser av døgnrytmen. Dette kan for eksempel være å spise til gitte tider eller ta medisiner som retter seg mot insulinsignaler.

Dette ifølge en pressemelding om forskningen som er publisert på nettsidene til britiske Medical Research Council2.

Synkronisering av måltider og dagslys

Kroppens døgnsyklus påvirker alle kroppens celler, alt i fra hormonnivå til når vi sover, og hvordan vi reagerer på medisiner. Døgnrytmen påvirkes av dagslys og når vi spiser. Denne synkroniseringen er viktig for helsen på lang sikt. Det er derfor skiftarbeid eller det å krysse tidssoner kan være uheldig for helsen.

Man tror at det å spise på uvanlige tidspunkt (når man vanligvis sover) er en viktig årsak til forstyrrelser i den biologiske klokken.

Forskerne bak den aktuelle studien har identifisert insulin som et primærsignal som bidrar til å kommunisere timing av måltider til "klokker" i kroppens celler, og slik styrke døgnrytmen. Eksperimenter på dyrkede celler og på mus viser at insulin, som er et hormon kroppen skiller ut når vi spiser, justerer døgnrytmen i mange ulike celler og vev. Hos mus som fikk insulin når dyrene normalt skulle sovet, forstyrret dette døgnrytmen.

Best å spise på dagtid

En av forskerne, Dr. David Bechtold, sier ifølge Medical Research Council at det moderne samfunnet medfører mange utfordringer - som skiftarbeid, søvnmangel og jetlag, som forstyrrer døgnrytmen. Det er nå klart at en forstyrret døgnrytme øker andelen av, og alvorlighetsgraden av, en rekke sykdommer - inkludert hjerte- og karsykdom og diabetes type 2.

Det gjenstår fortsatt mye forskning på dette området, men forskerne antyder at det å spise til "feil tid", kan ha stor innvirkning på døgnrytmen. Den beste måten å dempe effekten av skiftarbeid er eksponering for lys, og timing av måltider. Også de som ikke jobber skift, kan ha fordeler av å spise til "riktig" tid, og opprettholde en god døgnrytme. 

Kilder

Referanser

  1. Crosby P, Hamnett R, Putker M. Insulin/IGF-1 Drives PERIOD Synthesis to Entrain Circadian Rhythms with Feeding Time. Cell 2019; 177 (4): 896-909. europepmc.org
  2. Medical Research Council, MRC: Researchers discover how eating feeds into the body clock mrc.ukri.org