Nyhetsartikkel

Du trenger mer søvn om vinteren

En ny studie viser at REM-søvnen er lenger om vinteren og at vi trenger mer søvn på denne tiden av året enn om sommeren.

Dybden på søvnen vår varierer gjennom natta. Natta starter gjerne med en periode med dyp søvn, deretter kommer den første perioden med REM-søvn. REM-søvn er en lett søvnfase, og er det enkleste søvnstadiet å våkne fra.

En studie publisert i tidsskriftet Frontiers in Neuroscience viser at vi har lengre REM-søvn om vinteren enn om sommeren.1

Forskerne fant at deltagere i en søvnstudie faktisk sov i snitt 30 minutter lenger i den såkalte REM-søvnen om vinteren.

REM-søvn er søvnstadiet der vi drømmer og som ser ut til å påvirke læring og minne.

Så på sesongvariasjoner

Forskere fra Charité Medical University of Berlin har i denne studien rekruttert 188 pasienter som har deltatt i en søvnstudie. Pasientene har alle opplevd vansker med å få sove.

I forbindelse med søvnstudien ble de overvåket i et laboratorium mens de ble bedt om å sove uten legemidler og vekkeklokke. Forskerne undersøkte blant annet søvnkvalitet og søvnlengde. 

Forskerne påpeker at søvnforstyrrelsene til deltagerne kan påvirke resultatene, men likevel er dette en studiegruppe de kunne observere jevnt gjennom året og kan derfor se forskjeller fra måned til måned.

Resultater

Forskerne fant tydelige forskjeller mellom årstidene.

Total søvntid virket å være i snitt omtrent en time lenger om vinteren enn om sommeren, men dette resultatet var ikke statistisk signifikant. REM-søvnen var imidlertid 30 minutter lengre om vinteren enn om sommeren.

Forskerne påpeker at siden alle pasientene i studien sliter med søvnproblemer, bør funnene styrkes av videre forskning på feltet: søvnmønstre blant mennesker som har normalt søvnmønster, bør også undersøkes.

Insomni og søvnapné

At søvnen er ulik vinter og sommer, er kanskje ikke veldig rart. Forskerne skriver innledningsvis at ulike fysiologiske prosesser hos mennesker er kjent for å variere mellom sesongene. Dette inkluderer også medisinske tilstander som påvirker søvnen. Insomni er en svært utbredt forstyrrelse i befolkningen generelt, men forskningen som omhandler sesongvariasjoner, er uklar.

Forskerne bak denne studien referer til en annen studie som sammenlignet januar og august i Norge. Her ble det funnet sesongvariasjoner i insomni. Men en stor epidemiologisk studie i Japan (36°N) fant ikke en slik sammenheng. En annen vanlig søvnrelatert lidelse påvirket av sesongene er ifølge forskerne søvnapné. Her viser andre studier at tilstanden blir verre om vinteren og bedre om sommeren.  

Kilder

Referanser

  1. Seidler A, Katy S W, et.al. Seasonality of human sleep: Polysomnographic data of a neuropsychiatric sleep clinic. Frontiers in Neuroscience 2023. www.frontiersin.org
  2. News Medical, Human sleep architecture varies significantly across seasons, study shows www.news-medical.net